Skræddersyet forløb

Etablering/optimering af skifteholdsarbejde

Med dette forløb vil DI’s konsulenter bistå virksomheden med at udarbejde arbejdstidsplaner, så virksomhedens skifteholdsarbejde kommer til at blive et optimalt match mellem produktionsbehov og den tilgængelige arbejdskraft.

Der kan være store driftsmæssige og økonomiske fordele ved at etablere skifteholdsarbejde, men reglerne for skifteholdsarbejde kan være svære at navigere i. Derfor får I her mulighed for at få undervisning og sparring med DI’s eksperter i arbejdstidsplanlægning, så I får planlagt jeres skifteholdsarbejde på en måde, så alle regler overholdes samtidig med, at jeres drift optimeres.

Når forløbet iværksættes vi DI’s konsulenter først foretage en kritisk analyse af jeres eksisterende arbejdstidsplanlægning sammenholdt med jeres driftsbehov. På den baggrund vil der blive udarbejdet anbefalinger til en skifteholdsplan, der lever op til jeres ønsker til produktivitet og fleksibilitet inden for rammerne af den relevante overenskomst. Samtidig vil udvalgte medarbejdere i virksomheden blive uddannet, så de fremadrettet selv kan varetage udarbejdelsen af nye skifteholdsplaner og tilretninger af eksisterende.

Jeres udbytte

Med et skræddersyet forløb af denne type vil I blive klædt på til at udarbejde en arbejdstidsplan, der er passer specifikt til jeres aktuelle driftsbehov. Samtidig vil jeres medarbejdere blive undervist i DI’s skifteholdsprogram, så de selv kan lægge skifteholdsplaner i takt med, at jeres driftsmæssige behov ændrer sig.

Forløbets format

  • Indledende møde til fastlæggelse af timing, behovsafklaring og forventningsafstemning
  • DI’s konsulenter analyserer jeres drift, og kortlægger jeres aktuelle driftsbehov
  • Workshop med anbefalinger til tilrettelæggelse af jeres arbejde samt tilhørende gennemgang af de relevante regler for skifteholdsarbejde
  • Kursus i DI’s online program til planlægning af skifteholdsarbejde

Forløbet kan strække sig over en måned eller mere afhængigt af opgavens kompleksitet. Det præcise forløb vil blive aftalt ved en indledende samtale, hvor I og DI’s konsulenter sammen vil afdække jeres ønsker og behov i relation til forløbet.