Skræddersyet forløb

Tilpasning af lokalaftaler og kutymer vedrørende løn og arbejdstid

Med dette skræddersyede forløb vil DI’s konsulenter bistå jeres virksomhed med at analysere jeres eksisterende lokalaftaler og evt. kutymer jf. den/de overenskomster virksomheden er omfattet af. Dermed får I et solidt grundlag for at vurdere, om aftalerne passer til jeres aktuelle behov, og I får anbefalinger til evt. nye aftaler.

I jeres virksomhed kan I have lokalaftaler og/eller kutymer, som ikke længere er hensigtsmæssige. Eller I har måske behov for at få ryddet op og skabt overblik over jeres lokalaftaler og kutymer, så I kan indgå nye aftaler, som bedre understøtter jeres drift og strategiske mål.

Det kan f.eks. handle om aftaler om udvidet arbejdstid, flekstid, rådighedsvagter eller oprettelse af en timebank.

Jeres udbytte

Med dette forløb vil DI’s konsulenter gennemgå jeres lokalaftaler og kutymer, og på den baggrund give anbefalinger til, om der med fordel kan ske ændringer. Hvis dette er tilfældet, vil vores konsulenter sørge for, at I kommer godt i mål med evt. opsigelser af eksisterende aftaler og indgåelse af nye. Endelig vil I blive godt klædt på til forhandlingerne om nye aftaler.

Forløbets format

  • Opstartsmøde med gennemgang af virksomhedens drift og målsætninger samt identifikation af de udfordringer, der skal adresseres, så potentialet kan realiseres
  • DI’s konsulenter gennemgår eksisterende lokalaftaler/kutymer jf. den/de overenskomster virksomheden er omfattet af
  • DI’s konsulenter præsenterer anbefalinger til nye lokalaftaler
  • Workshop med fokus på
    - Om de eksisterende lokalaftaler/kutymer passer til virksomhedens strategiske mål
    - Præsentation af evt. anbefalinger til nye lokalaftaler
    - Gode råd til processen for opsigelse af eksisterende lokalaftaler/kutymer

Forløbet kan strække sig over tre måneder eller mere afhængigt af opgavens kompleksitet og jeres lokalaftalers opsigelsesvarsel. Det præcise forløb vil blive aftalt ved en indledende samtale, hvor I og DI’s konsulenter sammen vil afdække jeres ønsker og behov i relation til forløbet.