Webinar

Kortlæg din virksomheds påvirkning og afhængighed af naturen

Få overblik over, hvor og hvordan din virksomhed påvirker naturen – og hvor afhængig jeres forretning er af naturens ressourcer. Mød en virksomhed, der har brugt WWF Risk Filter til at prioritere deres indsatser.

Din virksomhed – og hele verdens økonomi – er afhængig af naturen og dens ressourcer. Ifølge World Economic Forum er omkring halvdelen af det globale BNP afhængig af natur, og tab af biodiversitet og pres på naturen udgør derfor en risiko for virksomheder og verdensøkonomien. Virksomheder forpligtes samtidig via globale aftaler som Parisaftalen og COP 28 til at reducere tabet af biodiversitet og fodaftrykket på naturen fra produktion og forbrug.

På dette webinar bliver du introduceret til Verdensnaturfondens WWF Risk Filter, som gør det muligt at kortlægge, hvordan din virksomhed, jeres værdikæde, produktion og investeringer påvirker naturen, og hvor afhængig din forrentning er af naturens ressourcer. Det gratis værktøj kan bruges både på virksomheds- eller porteføljeniveau.

WWF Risk Filter kan hjælpe virksomheden med at få overblik over risici og muligheder, og dermed et bedre grundlag for at beslutte, hvor I skal sætte ind for mindske aftryk på biodiversitet og natur.

Du møder Jacob Fjalland, innovationschef i WWF Verdensnaturfonden, som gennemgår WWF Risk Filter og værktøjets muligheder. Virksomheden dbramante1928 har omlagt fra traditionel produktion til i dag at have klima og biodiversitet i fokus ikke mindst i deres beslutningsprocesser. På webinaret deler Kristian Gunvald, CSO i dbramante1928, erfaringer med at bruge WWF Risk Filter og fortæller om, hvordan virksomheden anvender det, når den vælger nye leverandører.

Webinaret er en del af projektet Biodiversitet – inspiration til dansk erhvervsliv, hvor Dansk Industri, WWF Verdensnaturfonden og Industriens Fond samarbejder om at hjælpe danske virksomheder i gang med at arbejde forretningsorienteret med biodiversitet.

Du kan tilmelde dig projektets følgegruppe her.