Webinar

Tal biodiversitet med finansbranchen: TNFD

Bliv introduceret til det globale biodiversitetsinitiativ med rapporteringsværktøjer og sektorvejledninger fra Taskforce of Nature-related Financial Disclosures (TNFD), og hør hvordan Danske Bank arbejder konkret med værktøjerne.

Taskforce of Nature-related Financial Disclosures (TNFD) er ved at udvikle sig til en global ramme for biodiversitet, som i høj grad drives frem af finansbranchen som indgang til at gå i dialog med erhvervslivet om naturtiltag.

På dette webinar bliver du introduceret til TNFD’s globalt anvendte LEAP-metode, som kan bruges til at identificere og vurdere relevante naturtiltag i din virksomhed. LEAP-tilgangen er designet til at hjælpe virksomheder og organisationer med at udføre praktisk due diligence på det komplekse natur- og biodiversitetsområde. TNFD har senest udarbejdet praktiske sektorvejledninger, der kan hjælpe dig som virksomhed med at fokusere på, hvad der generelt er relevant indenfor din branche.

Marianne Haahr fra TNFD-sekretariatet gennemgår værktøjet og LEAD-metoden på webinaret, og Michael Edward Malewicz fra Ørsted fortæller, om virksomhedens erfaringer med konkret at arbejde med værktøjerne. Mød også Maggie Coster fra Danske Bank, som forklarer, hvordan banken arbejder med biodiversitet og natur, og hvilke samtaler og krav i den forbindelse virksomheder kan forvente at møde (Maggie Costers oplæg vil være på engelsk).

TNFD-sekretariatet har arbejdet tæt sammen med organisationen EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), som har designet ESRS-standarderne for natur og biodiversitet, for sikre bedst mulig overensstemmelse mellem de europæiske rapporteringsstandarder og øvrige globale indsatser som GRI og SBTi.

Program
  • Velkomst v. Sven Pedersen, DI 
  • Taskforce of Nature-Related Financial Disclosures ved Marianne Haahr, TNFD-sekretariatet
  • TNFD-værktøjet i praksis ved Michael Edward Malewicz, Ørsted
  • Danske Banks arbejde med biodiversitet og naturi forhold til deres kunder ved Maggie Coster, Senior ESG Analyst, Danske Bank
  • Q&A

Webinaret er en del af projektet Biodiversitet – inspiration til dansk erhvervsliv, hvor Dansk Industri, WWF Verdensnaturfonden og Industriens Fond samarbejder om at hjælpe danske virksomheder i gang med at arbejde forretningsorienteret med biodiversitet. Du kan tilmelde dig projektets følgegruppe.

Webinaret om TNFD er arrangeret i samarbejde med FinansDanmark og UN Global Compact Network Denmark, der har oprettet en nordisk netværksgruppe for at drive vidensdeling om biodiversitet blandt virksomheder og banker i Norden. Læs mere her: Finans Danmark og UN Global Compact Network Denmark vil drive vidensdeling om biodiversitet blandt virksomheder og banker i norden