Online webinar

Mangel på råstoffer forude, hvad gør vi?

Den grønne omstilling kræver en stor mængde råstoffer – sand, sted og grus – til både udbygning af fjernvarme, øget elforsyning og klimatilpasning. Dertil skal vi bygge veje og jernbaner, så det samlede behov for råstoffer vokser, samtidig med at der er udsigt til at forsyningerne falder.

Danmark har stort set altid været selvforsynende med råstoffer, istiden har aflejret store mængder gode råstoffer, som vi i mange år har nydt godt af. Men nu strammer det til.

Vi står derfor overfor en række udfordringer:
• Behovet stiger
• De råstoffer, der var lette at hente op, er hentet
• Ingen ønsker at have en grusgrav som nabo, hverken på land eller på havet
• Reglerne om tilladelser og klager er komplicerede og har lange sagsbehandlingstider
• Genanvendelse ikke er nemt nok

Jomfruelige råstoffer er ikke-fornybare ressourcer, og den måde vi tidligere har brugt råstofferne på - som om de var uendelige - er ikke længere holdbar. Hvis vi fortsat skal bygge og anlægge i takt med udviklingen og behovene, skal vi tænke nyt både mht. forsyning og forbrug.

Der står i regeringsgrundlaget  at der skal udarbejdes en national råstofplan, der sikrer bæredygtig indvinding og mere genanvendelse. DI Byggeri og Danske Råstoffer har længe efterlyst en plan, så den spiller vi naturligvis ind til. Arbejdet med dette indspil og de indsatser, der skal gøres, vil vi gerne give en status for. Vi inviterer derfor sammen med DI’s enhed for Miljø og Cirkulær økonomi til webinar den 28. marts 2023, kl. 15-16.

På webinaret rammer fem korte oplæg situationen ind, og der er mulighed for dialog og spørgsmål med panelet via chat:

1. DI’s indsatsområder i en råstofplan – alle aktører i byggeriets værdikæde skal bidrage(Torben Liborius, DI Byggeri)

2. Kortlægning af forsyningen og behovet for råstoffer (Mikkel Brandrup, Danske Regioners videncenter for Miljø og Ressourcer)

3. Vi skal bruge færre råstoffer, og dem vi bruger, skal vi bruge smartere (Gunnar Larsen, Niras)

4. Hvordan vi få flere materialer genanvendt bedre (Kristian Lund Johansen, SCT)

5. Vi kan sikre, at naturpotentialet udnyttes, og at naturen er bedre, når graveaktiviteten ophører (Morten Løber, DI enhed for Miljø og Cirkulær økonomi)

I forlængelse af webinaret vil DI fortsætte med at udarbejde konkrete indspil til regeringens arbejde med råstofplanen, således at forsyningen svarer til behovet i fremtiden.

Link udsendes ugen op til webinarstart.