online Webinar

Hvordan vælger de unge uddannelse?

På dette webinar bliver du klogere på unges valg af uddannelse. Vi undersøger blandt andet, om de unge vælger erhvervsuddannelserne fra eller gymnasiet til, og om vi fortæller de ”forkerte” ting om erhvervsuddannelserne, siden mange virksomheder har svært ved at rekruttere lærlinge.

Den nyeste viden om uddannelsesvalg
DI Lærepladsfællesskabet har inviteret to af Danmarks mest vidende personer på området til en samtale om unges uddannelsesvalg. Den nyeste og mest solide viden om emnet diskuteres af:

Rie Thomsen, professor MSO i karrierevejledning ved Aarhus Universitet og
Anne Sophie Madsen, områdechef for ungdomsuddannelserne ved Danmarks Evalueringsinstitut

På webinaret vil Rie og Anne Sophie dele ud af deres viden om unges uddannelsesvalg, og om hvad vi måske mangler at fortælle om erhvervsuddannelserne. Rie og Anne Sophie vil også komme ind på, hvad virksomheder kan gøre (bedre) for at gøre sig attraktive.

Vi vil gerne vide, hvad DU gerne vil vide
I DI Lærepladsfællesskabet ved vi godt, hvad vi selv er nysgerrige på, men måske har DI’s medlemmer andre spørgsmål? Hvis du sidder inde med et godt spørgsmål om unges uddannelsesvalg, så send det direkte til chefkonsulent Heike Hoffmann (kontaktinfo nedenfor). Vi vil forsøge at få besvaret så mange spørgsmål som muligt på selve webinaret.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI

Login her