online Webinar

Få de grundlæggende kompetencer på plads

Læse – skrive – regne: opgradér dine ansattes basale færdigheder, så der er grundlag for videre uddannelse

Alle har brug for at kunne læse, skrive og regne for at kunne udføre deres job godt og effektivt. Dette webinar er noget, for dig, hvis du har ansatte, der:

  • Mangler basale færdigheder inden for læsning, skrivning, regning, it og engelsk,
  • Mangler at bestå et folkeskolefag for at kunne komme i gang med en erhvervsuddannelse eller
  • Er ordblinde.


Det findes der nemlig en løsning på. DI Lærepladsfællesskabet har inviteret eVejledning til at fortælle om kurser i grundlæggende færdigheder for voksne. Kurserne hedder Forberedende Voksenundervisning, Almen Voksenuddannelse og Ordblindeundervisning for voksne.


Kurserne kan gennemføres mange steder i landet, og det er i nogle tilfælde også muligt at få forlagt undervisningen til en virksomhed. I mange tilfælde kan virksomheden også få et skræddersyet forløb, både inden for de nævnte fagområder, men også med indhold, virksomheden kan være med til at definere. Derfor har vi også inviteret VUC Erhverv, som vil fortælle om, hvordan I konkret kommer i gang med at udvikle jeres medarbejdere. Ikke kun med de nævnte kurser, men på mange forskellige fagområder.
Kurserne kan alle fungere som trædesten til en erhvervsuddannelse, især til kommende voksenlærlinge.

Webinaret vil også byde på et indlæg fra en virksomhed, der bruger kurserne til at opkvalificere medarbejderne.

Webinaret starter:

31.08.2021 09:00

Cecilie Ishøi-Faerstain

Cecilie Ishøi-Faerstain

Konferencekoordinator

  • Direkte +45 3377 3982
  • Mobil +45 2674 6638
  • E-mail cekr@di.dk
Heike Hoffmann

Heike Hoffmann

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4660
  • Mobil +45 5218 5914
  • E-mail heho@di.dk