Webinar

Hvordan energieffektivisering kan reducere EU’s afhængighed af russisk energi

Den 11. marts vedtog EU’s stats- og regeringschefer, hvad der er blevet karakteriseret som en energipolitisk uafhængighedserklæring: Ved udgangen af dette årti skal EU udfase sin afhængighed af russisk gas, olie og kul. 

Ifølge EU-Kommissionen, skal EU's medlemslande allerede reducere deres efterspørgsel på russisk gas med 2/3 i år. Vigtigheden af dette styrkes af, at Europa inden længe kan blive udsat for et russisk eksportforbud, eller at EU selv vedtager en embargo på russiske fossile brændsler.

I samtlige medlemsstater er der derfor ét spørgsmål, som går igen: hvordan kan EU lukke hullet i energiforsyningen efter de russiske brændsler? Dette kan f.eks. ske ved import af flydende gas (LNG), styrkelse af vedvarende energi og ved at bruge mere kul. Et instrument, der tidligere ofte er blevet overset, men som nu har fået en fremtrædende rolle i EU's energipolitik, er, energieffektivisering: hvordan kan energibesparelser og energieffektiviseringer reducere efterspørgslen på energi som følge af krigen i Ukraine? I øjeblikket diskuterer EU's institutioner et mere ambitiøst energieffektiviseringsdirektiv. Det er imidlertid langt fra alle tiltag, der behøver at afvente vedtagelse af det nye direktiv.

I webinaret stilles der skarpt på de energieffektivisereringer, som ikke er direkte koblet til det nye direktiv. Hvilke initiativer kan udføres her og nu, og i hvilket omfang er der behov for ny finansiering i betragtning af, at EU's genopretningsfond allerede er målrettet den grønne omstilling? 

Disse og flere spørgsmål vil blive diskuteret af: 

  • Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet og rapporteur for energieffektivitetsdirektivet
  • Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør, SYNERGI, 
  • Niels Ladefoged, team leder, Europa-Kommissionen, DG Energi 

Webinaret er organiseret i samarbejde med Tænketanken Europa og modereres af Lykke Friis, direktør, Tænketanken Europa.