Netværk

Informationsmøde om samarbejdsmuligheder for virksomheder i Fødevarebranchen

ACT (Accelerating Change Together) samarbejdsnetværk stiftes for at imødekomme det tiltagende fokus på bæredygtighed i fødevareindustrien både fra kunder og lovgivgning.

For at fastholde en konkurrencemæssig position i branchen, er det væsentligt, at danske virksomheder gennemgår bæredygtig udvikling. Netværket er et åbent samarbejde mellem danske producentvirksomheder i branchen, der deler ressourcer og viden for at fremme hele industriens bæredygtighed til alles fordel. Dette samarbejdsforløb er ikke kun for videndeling, men for medlemmer der gerne vil tage arbejdstøjet på med hjælp af bæredygtighedseksperter.

Netværket skaber en stærk fælles position til dialog med centrale branche aktører, mens den stadig beholder en mindre netværksstørrelse for at sikre inklusion og fremdrift.

WHY
Hver for sig kan vi være en inspiration, men sammen kan vi være omstillingen. Vi vil accelerere den grønne omstilling gennem fælles læring og eksekvering – til fordel for deltagernes forretning.

HOW
Sammen definerer og forfølger vi best practice i branchen ved at reducere omkostningerne for at drive bæredygtig og ansvarlig forretning, med fokus på emner såsom CO2 dokumentation og reduktion, bæredygtig emballage, og positioneringsstrategier der virker.

WHAT
Samarbejdsnetværket er et samarbejde mellem danske fødevare producent- virksomheder om at løfte hele industrien mod bæredygtighed til alles fordel. Samarbejdet drives af Dansk Industri og SustainX.

4 Samarbejdsmøder årligt

 • Keynote oplæg om nye trends fra industriens fyrtårnsvirksomheder
 • Status og resultater fra arbejdsgrupper
 • Netværk og best practice deling

 Medlemskab

 • Dansk Industris fødevarevirksomheder med egen produktion
 • Åben over for at dele idéer og tanker
 • Prioritering af fælles projekter og arbejdsgrupper

 4 Arbejdsgrupper Årligt

 • Fælles indsats på udvalgte emner
 • Konsulenttimer fra SustainX til at løfte opgaver
 • Videns-, erfarings- og ressourcedeling
 • Værktøjskasse og materiale adgang

 Samarbejdsplatform

 • Videns- og indholdsdeling
 • Dialog og samarbejde
 • Mindre teams og fokusgrupper

Målgruppe:
Alle fødevarevirksomheder, der er medlem af Dansk Industri med et højt ambitionsniveau så vidt angår bæredygtighed, der har lyst til at arbejde sammen i fællesskab. Hvert medlem bidrager med (minimum) en beslutningstager og operationel deltager.