Webinar

Databeskyttelse, direkte markedsføring og kort om brug af Google Analytics – hvad er op og ned?

Tag med nu og bliv klædt på til at navigere i det komplekse terræn mellem databeskyttelse og markedsføring.

Danmark har et aktivt Datatilsyn: Over sommeren har Datatilsynet blandt andet udtalt sig om Google Analytics og udgivet en ny vejledning om direkte markedsføring. Det har givet hovedbrug for mange virksomheder, for hvordan navigerer man mellem effektivitet og regelefterlevelse i en kompleks verden, med mange forskellige regelsæt, der skal overholdes?

Sammen med dagens oplægsholder, Pia Voldmester, partner i Kromann Reumert, vil vi forsøge at skabe klarhed og besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Vi vil blandt andet diskutere:

  • Hvordan man sikrer et veldefineret og korrekt afgrænset formål.
  • Hvornår der skal indhentes samtykke, og hvornår der kan bruges en anden lovhjemmel.
  • Hvordan samtykket skal udformes, så det er indhentet lovligt.
  • Hvad sammenhængen er mellem samtykke i databeskyttelsesreglerne og samtykket i markedsføringsretten.
  • Hvad betingelserne er for at bruge den ’’legitime interesse’’ som hjemmelsgrundlag.
  • Segmentering, profilering og automatiske afgørelser.
  • Hvor meget man skal dokumentere.
  • Hvad Datatilsynet mener, når de udtaler at ’’Brug af Google Analytics ikke kun kræver lovlige overførsler til USA’’

Tilmeld dig nu og bliv rustet til at forstå og håndtere udfordringerne ved at forene databeskyttelse og markedsføring på en klog og effektiv måde!

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver login

Login her

Om Pia

Pia har rådgivet om databeskyttelsesret i over 20 år og har oparbejdet en betydelig erfaring inden for alle aspekter af persondataret, herunder samspillet med tilgrænsende regler. Pia har håndteret utallige komplekse sager, herunder compliance-projekter, klage- og tilsynssager, sager vedrørende sikkerhedsbrud og cyber crime-angreb samt straffesager vedrørende overtrædelse af databeskyttelsesforordningen. Gennem sin karriere har Pia repræsenteret virksomheder i markante sager, der har involveret både databeskyttelses- og markedsføringsret, hvor hun blandt andet løbende har ført nogle af de mest principielle sager for både Datatilsynet og Forbrugerombudsmanden samt for domstolene. Pia er bredt anerkendt som en af de førende advokater inden for sit felt og er som eneste advokat i Danmark udnævnt af justitsministeren til at være medlem af Datarådet, der er det øverste administrative organ i Datatilsynet.

Pia Voldmester

Partner i Kromann Reumert