Webinar

Bæredygtige offentlige indkøb - sådan!

Modul 7: Klima og miljø som konkurrenceparametre.

Når det offentlige køber ind, er der forskellige muligheder for at tænke grønne hensyn ind. Der kan eksempelvis stilles mindstekrav, der tager afsæt i miljømærker og standarder, men der kan også skabes konkurrence om de grønne elementer. Det giver virksomhederne incitament til at tænke i grønne produkter og ydelser og betyder samtidig, at ordregiver kan få en mere miljø- og/eller klimavenlig løsning.

Et udtræk af 3 måneders danske udbudsdata af professor Ole Helby Petersen viser dog, at pris i gennemsnit vægter 44 pct. mens bæredygtighed og miljø kun vægter 3 pct. som underkriterie i bedste forhold mellem pris og kvalitet i udbudsevaluering.

På dette webinar dykker vi ned i, hvordan offentlige ordregivere kan bringe miljø og klima i spil som konkurrenceparametre, når der købes ind. Vi tager et kig på juraen bag anvendelsen af klima og miljø som konkurrenceparametre og hører konkrete eksempler på, hvordan der i praksis konkurreres på klima- og miljøhensyn, herunder hvor det kan give særlig værdi.

Program

  • Velkomst

   Specialkonsulent Anne Ley, KL og konsulent Alexandra Thempler, DI

  • Brugen af klima- og miljøhensyn i udbudsevalueringen

   Ole Helby Petersen, Professor på Roskilde Universitet

  • Hvad siger juraen om mulighederne for at konkurrere på klima og miljø

   Jeppe Lefevre Olsen, partner og advokat i Kromann Reumert

  • Klima og miljø som konkurrenceparametre - erfaringer og overvejelser i Odense Kommune

   Melćijana Salispahić Starčević, Bæredygtighedskonsulent

  • Leverandører vil gerne konkurrere på deres grønne løsninger

   Lars Elmvang, partner i Fischer Lightning

  • Drøftelse

   Gode råd til, hvordan man kommer i gang/videre