Webinar

Webinar om klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – hvad betyder ændringerne for din virksomhed?

Få indsigt i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og hvad der allerede nu er ændret i affaldslovgivningen. Vi informerer bl.a. om nye affaldssorteringskriterier, krav om dokumentation af genanvendelse, nye muligheder for tilbagetagningsordninger og udbud af det genanvendelige husholdningsaffald.

Affaldssortering.jpg

Den 16. juni 2020 indgik regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Læs aftalen her.

I grove træk går klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi ud på at sikre langt mere genanvendelse og nedbringe CO2-udledning fra affaldssektoren i Danmark. Konkret er der fokus på:

  1. At reducere vores affaldsmængder, og at danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse.
  2. Forbrændingskapaciteten skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald.
  3. Der skal opbygges en grøn genanvendelsessektor i Danmark.

Lyt med på webinaret og få indsigt i indholdet i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og hvad der allerede nu er ændret i affaldslovgivningen. Det handler bl.a. om ens sorteringskriterier i alle landets kommuner. Samtidig kan du høre om, hvad der er på vej i de kommende år i forhold til krav om dokumentation af genanvendelse, nye muligheder for tilbagetagningsordninger, udbud af det genanvendelige husholdningsaffald mv.

På webinaret vil Iben Kinch Sohn, seniorchefkonsulent i DI’s enhed for miljøpolitik og cirkulær økonomi fortælle om indholdet i klimaplanen, og hvad det konkret betyder for virksomheder i Danmark. Niels Bukholt, sekretariatsleder for Affalds- og Ressourceindustrien, vil gå et spadestik dybere i forhold til de nye krav til sortering og indsamling af affald samt hvordan man fremadrettet dokumenterer reel genanvendelse eller forberedelse til genbrug