Webinar

Teknisk gennemgang af vejledninger til indsatsbekendtgørelsen

Miljøministeriet tilbyder en teknisk gennemgang af vejledninger til indsatsbekendtgørelsen. Rikke Slot Benyahia – Teamleder i Miljøministeriet med supplerende oplæg fra Miljøstyrelsen.

Webinaret lægger vægt på ændringer i vejledningerne der er foretaget ifm. med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023 (Horsens-sagen/Vega-sagen).

På baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023 suspenderede Miljøministeriet dele af vejledninger om udledning af farlige stoffer til vandmiljøet. Nu er vejledningerne udfærdigede og indeholder nu mere præcise anvisninger på, hvordan myndighederne skal sikre sig, at der ikke tillades koncentrationsstigninger og dermed sker forringelse. Som noget nyt skal miljømyndighederne fremover lave ekstra beregninger, inden der etableres en blandingszone, for at sikre miljøbeskyttelsen yderligere.

Webinaret finder sted d. 3. april kl. 13.00 - 15.00

Som deltager får du muligheden for at komme i dybden med både juridiske og tekniske ændringer, der har betydning for de vilkår afgørelser og udledningstilladelser vurderes på baggrund af. Du vil også få mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. 

Rosa Lund From

Rosa Lund From

Sekretær