online Webinar

Webinar om implementering af grøn skattereform

Vi inviterer nu til tre webinarer om implementering af grøn skattereform

Første webinar om implementering af grøn skattereform

Den 24. juni blev der indgået en bred politisk aftale om grøn skattereform. Aftalen får stor betydning for mange af DI’s medlemmer samt for de fremtidige grønne investeringsvilkår. I de kommende måneder skal delelementerne i aftalen udmøntes.

Derfor vil DI holde tre medlemsdialog webinarer hen over efteråret 2022, hvor der bliver lejlighed til at diskutere opfølgningen på aftalen.

Første webinar mandag den 3. oktober kl. 10.30 – 11.45:
 På mødet vil vi gå gennem hovedindholdet i aftalen om grøn skattereform fra 24 juni. Vi vil se på de næste skridt i reformarbejdet – og vi vil se på det delelement i aftalen, der omhandler en grønt investeringsvindue. 

Andet webinar den 3. november kl. 13.00 til 14.30: Klimasyn og omstillingsstøtte:
Vi ser nærmere på det det såkaldte klimasyn og puljen til grøn omstillingsstøtte, der efter oplæg fra regeringen og aftaler med partierne, skal etableres jf. grøn skattereform aftalen.

Tredje webinar den 5. december  kl. 10.00 til 11.30: CO2-fangst- og lagring samt biogas
Produktionsvirksomhederne skal gennemføre en storstilet grøn omstilling frem mod 2030. To kernelementer som regeringen og partierne skal følge op på bliver de første reelle skridt på at etablere fangst- og lagring af CO2 samt rammerne for at anvende biogas.