Online webinar

Webinarer om gasforum

På disse møder informeres kort om gasnyt fra Energistyrelsen, øvrige relevante myndigheder, andre aktører samt DI. Alle ikke-beskyttede gaskunder og en række gasaktører er inviteret, og alle gasforbrugende industrier er velkommen til at deltage. Deltagere får her mulighed for at få aktuelle nyheder om gasforsyningssituationen fra første hånd og kan melde retur med eventuelle spørgsmål og problemer, som ønskes løst.

Der er lagt en fast dagsorden med følgende punkter:

  • Runde med aktuel information fra myndigheder, infrastrukturselskaber og DI
  • Spørgsmål, bekymringer m.m. fra øvrige deltagere.