Webinar

Lokale lønforhandlinger 2021

Den 1. marts 2021 starter et nyt overenskomstår, og medarbejdere omfattet af en mindstebetalings- eller minimallønsoverenskomst har adgang til en lønforhandling. Det gælder for eksempel for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Træets Overenskomst.

DI inviterer derfor ledere fra medlemsvirksomhederne til at deltage i et webinar til forberedelse af de lokale lønforhandlinger. Webinaret handler om lønforhandlinger med timelønnede medarbejdere, men virksomheder uden lokale lønforhandlinger er også velkomne til at deltage. 

Webinaret handler overordnet om tre emner:

  • Aktuelle konjunkturtendenser og situationen på arbejdsmarkedet. Vi giver et overblik over den økonomiske situation og virksomhedernes rekrutteringssituation.
  • Lønudviklingen og konkurrenceevnen. Vi giver et billede af lønudviklingen og virksomhedernes konkurrenceevne netop nu.
  • Gode råd til forberedelse og gennemførelse af lønforhandlingen.

Opsigelse af lokalaftaler og kutymer

Hvis virksomheden har en kutyme i forbindelse med lønforhandlingerne, som man ønsker opsagt inden næste års forhandlinger, skal den opsiges inden udgangen af december 2020, da kutymer normalt skal opsiges med et varsel på to måneder til udgangen af en måned.

Der gælder typisk samme varsel, hvis virksomheden ønsker at opsige en lokalaftale til bortfald inden 1. marts 2021. Opsigelsen er kun gyldig, hvis den følges op af en forhandling, eventuelt gennem DI.

Læs mere om opsigelse af lokalaftaler her Lokalaftaler - DI (danskindustri.dk) og opsigelse af kutymer på Kutymer - DI (danskindustri.dk)