Webinar

Bæredygtige offentlige indkøb - sådan! Modul 5: Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

KL og DI tilbyder sammen en webinarrække til kommuner og virksomheder om bæredygtige og grønne offentlige indkøb. Dette webinar er Modul 5 i webinarrækken.

Baggrund for dagens tema

Regeringen har lanceret en strategi for grønne offentlige indkøb, som sætter ambitioner for offentlige ordregiveres brug af blandt andet totalomkostningstilgang og miljømærker. Samtidig igangsætter strategien udviklingen af nye digitale redskaber samt et Charter for Grønne Offentligt Indkøb, som skal støtte indkøbsarbejdet i praksis.

Et helt nyt element i strategien er også arbejdet med at udvikle en baseline for klimaaftrykket for den offentlige sektors indkøb. Et overblik over indkøbets mest klimabelastende poster skal udgøre et centralt prioriteringsredskab fremadrettet.


Program

    • Velkomst ved Anne Ley, KL og Jakob Scharrf, DI

    • Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb: initiativer og målsætninger v. kontorchef Thomas Gloy, Statens Indkøb i Økonomistyrelsen

    • Beregning af klimaaftrykket i det offentlige indkøb: metode og forbehold v. konsulent Ricco Borring Winther, Niras

    • Sådan bruger vi klima-data i kommunens indkøb v. udbudskonsulent Ann Faber Ginness, Gentofte Kommune