Webinar

Bliv klogere på reglerne i Serviceoverenskomsten og Kantineoverenskomsten

SBA inviterer til webinarer, hvor vi underviser i reglerne i overenskomsterne og hvordan de bruges i forhold til medarbejderne.

Vi vil fremhæve de regler, hvor vi ved der kan være udfordringer, og de regler, hvor I kan have muligheder, I måske ikke udnytter endnu.    

Webinarerne henvender sig til alle i vores medlemsvirksomheder, der har ledelsesansvar overfor medarbejdere under de to overenskomster, direktører, driftschefer eller administrative medarbejdere.

SBA afholder normalt hvert år fysiske undervisningsdage, men på grund af COVID-19 bliver det i år webinarer.

Webinarerne er planlagt således, at der på 1. webinar er fokus på de overenskomstmæssige regler i Serviceoverenskomsten (særreglerne gennemgås ikke). På 2. webinar er der fokus på regler og praksis om opsigelse og bortvisning. Hvordan den ledelsesansvarlige bedst muligt håndterer vanskelige situationer med medarbejdere. På 3. webinar gennemgår vi lovreglerne om sygemeldinger og fravær på grund af sygdom, samt fravær på grund af barsel. Vi kommer ind på håndteringen af vanskelige situationer med syge medarbejdere. På 4. webinar er der fokus med kantineoverenskomsten regler, herunder de nye regler efter OK 2020.

Sæt kryds i din kalender på følgende dage:

  1. Den 9. december 2020 kl. 10.00 (Serviceoverenskomsten) varighed 2 timer
  2. Den 10. december 2020 kl. 10.00 (Serviceoverenskomsten - opsigelse og bortvisning) varighed 1 time
  3. Den 14. december 2020 kl. 13.00 (Serviceoverenskomsten - sygdom og barsel) varighed 1 time
  4. Den 18. januar 2020 kl. 10.00 (Kantineoverenskomsten) varighed 2 timer

Du får også mulighed for at se webinarerne bagefter på film, hvis du ikke har mulighed for at logge på live.  

Undervisere er: Advokaterne Jakob Mose Poulsen, Søren Vilsen, Karina Lindewald og Lene Horn.