Webinar

Sådan kommer du i spil til en bestyrelsespost i en af DI’s regionalforeninger

Deltag på webinaret og hør mere om DI’s regionalpolitiske arbejde, og hvordan du selv kan komme i spil til en bestyrelsespost i en af DI’s 18 regionalforeninger.

DI’s 18 regionalforeninger er en helt central del af DI’s DNA. Her mødes medlemmer på tværs af brancher i alle dele af landet for at dele viden om nye virksomhedsnære tendenser inden for eksempelvis ESG & bæredygtighed eller digital omstilling. Det er også gennem DI’s regionalforeninger, at vi hele tiden arbejder for at skabe gode lokale vilkår for virksomhedernes drift og udvikling. Faglige emner som arbejdskraft, grøn udvikling, attraktive erhvervsområder, uddannelse og infrastruktur er derfor hele tiden en naturlig del af regionalforeningernes fokusområder.

Bestyrelserne i DI’s regionalforeninger er bredt sammensat, så de repræsenterer DI’s branchesammensætning og kommuner i området. Rekruttering til regionalforeningernes bestyrelser skal også afspejle DI’s generelle strategiske målsætning om at styrke diversiteten i vores valgte fora.

 

Velkomst
v/Pernille Erichsen, Underdirektør, Ledelsesudvikling, DI

Et blik ind i maskinrummet i DI’s regionalforeninger
v/Jes Lerche Ratzer, Chef for Erhvervsfremme & Regional Udvikling, DI

Erfaringer fra DI Vestsjællands bestyrelse
v/Malene Roel, PMO, Chrispy Food A/S og bestyrelsesmedlem i DI Vestsjælland

Debat & spørgsmål
Faciliteret af Pernille Erichsen