Webinar

Webinar: De nye puljer til energieffektivisering – sådan søger du tilskud

DI og Energistyrelsen inviterer til webinar om tilskud til energieffektivisering fra henholdsvis Erhvervs- og Bygningspuljen. Lyt med og stil spørgsmål til Energistyrelsen om, hvordan du allerede fra oktober kan søge om tilskud til energieffektivisering

Webinaret vil finde sted den 28. september kl. 12.00-14.00 og den første time vil være en gennemgang af Erhvervspuljen og dernæst vil anden time omhandle Bygningspuljen. 

Puljerne er blevet fremrykket til allerede den 1. og 15. oktober
De kommende tilskudspuljer til energieffektivisering i industrien (Erhvervspuljen) og bygninger (Bygningspuljen) er fremrykket og udvidet med Klimaaftalen for energi og industri den 22. juni 2020.

Det betyder, at der i Erhvervspuljen for 2020 er afsat 200 mio. kr. til erhvervstilskud til energieffektiviseringer i virksomheder, og tallet stiger til 600 mio. kr. i 2021. Puljen løber til og med 2029.

For Bygningspuljen er der tale om 245 mio. kr. i 2020. Puljen løber til og med 2026. Der udestår politisk beslutning om fordeling af midler fra 2021 og frem. Med Energiaftalen fra 2018 er der dog som minimum afsat 200 mio. kr.

Kort frist
For 2020 er der en kort frist til at ansøge om tilskud gennem puljerne. Erhvervspuljen åbner allerede for ansøgninger den 1. oktober og Bygningspuljen åbner den 15. oktober. På webinaret kan derfor høre mere om puljerne, herunder vilkår, ansøgningsprocedure osv.

Til webinaret kan du få indblik i og viden om:

  • Baggrunden for fremrykningen og udvidelsen af puljerne
  • Erhvervspuljen – indhold og sådan søger du
  • Bygningspuljen – indhold og sådan søger du


Program

Kl. 12.00 Velkomst
v/ Vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen

Kl. 12.10 Introduktion til Erhvervspuljen
v/ Specialkonsulenterne Jon Trap Jespersen og Morten Broberg, Energistyrelsen

Kl. 12.35 Q&A

Kl. 13.00 Introduktion til Bygningspuljen
v/ Fuldmægtig Matilde Grøn Bjørneboe, Energistyrelsen

Kl. 13.25 Q&A

Kl. 13.50 Afslutning
v/ Branchedirektør Elly Kjems Hove / Branchedirektør Troels Ranis / Vicedirektør Peter Stenholm