DI Byggeri

Rørtekniksektionen

Rørtekniksektionen er stiftet den 25. oktober 2010 af medlemmer af DI Byggeris NO DIG-gruppe og TV-inspektionsgruppen, der begge indgår som medlemsgrupper under sektionen.

Rørtekniksektionen er en forening af medlemsvirksomheder i DI Byggeri, som:

  • renoverer eller udskifter eksisterende ledningsanlæg i jord,
  • etablerer nye ledningsanlæg ved brug af opgravningsfri metoder,
  • gennemfører og afrapporterer TV-inspektion af eksisterende, renoverede eller nye ledningsanlæg.

Rørtekniksektionen blev stiftet den 25. oktober 2010 af medlemmer af DI Byggeris NO DIG-gruppe og TV-inspektionsgruppen, der begge indgår som medlemsgrupper under sektionen.
Læs mere i Rørtekniksektionens brochure

Formål

Sektionen har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og forhold i relation til deres respektive tilslutning til de 3 kundestyrede kontrolordninger

  • Kontrolordning for ledningsrenovering
  • Kontrolordning for styret boring og gennempresning
  • Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, som de udførende firmaer har oprettet i samarbejde med kundegrupper, rådgivere og andre eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere i brochuren om "Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri - for kvalitetens skyld"

Indsatsområder

Sektionen skal arbejde for at videreudvikle og øge brugen af deres respektive systemer, metoder og serviceydelser og i samarbejde med kunder, rådgivere og andre brugere udbrede kendskabet til de 3 kontrolordninger.

Bestyrelse

Se Rørtekniksektionens bestyrelse

Om NO DIG-gruppen

NO DIG-gruppen er en medlemsgruppe i Rørtekniksektionen

I samarbejde med de relevante kundegrupper har NO DIG-gruppen oprettet to uvildige eksterne kvalitetskontroller på NO DIG-området.

I 1997 stiftedes Kontrolordning for ledningsrenovering og i 2001 Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

Begge kontrolordninger ledes af kontroludvalg, der er udpeget af kundegrupperne. Ved behandlingen af visse spørgsmål udvides hvert kontroludvalg med 2 repræsentanter for de tilsluttede firmaer under de 2 kontrolordninger.

Som medlemmer optager NO DIG-gruppen virksomheder, som i væsentlig grad beskæftiger sig med renovering eller udskiftning af rør og ledninger uden eller med begrænset forudgående opgravning, eller virksomheder der råder over metoder til opgravningsfri etablering af ledningssystemer i jord.

NO DIG-gruppens bestyrelse består af de samme 4 repræsentanter, som NO DIG-gruppen har valgt til Rørtekniksektionens bestyrelse.
Se mere på hjemmesiden for de to kontrolordninger

Bestyrelse
Se NO DIG-gruppens bestyrelse

Medlemmer, aktiviteter og kontaktpersoner i NO DIG-gruppen

NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen har holdt ekstraordinære årsmøder den 25. oktober 2010 på Hotel Nyborg Strand, hvor de fik tilpasset deres respektive vedtægter, så de begge fra 1. januar 2011 kunne indgå som medlemsgrupper under en fælles Rørtekniksektion, som Dansk Byggeris repræsentantskab godkendte oprettelsen af på repræsentantskabsmødet 6. maj 2010, og som blev oprettet på en stiftende generalforsamling ligeledes 25. oktober 2010.

NO DIG-gruppen har opdelt sin egen medlemskreds i to undergrupper, der svarer til de to kontrolordningers dækningsområde. De to undergrupper holder separate møder til drøftelse af forhold af fælles interesse.

En gang om året indkaldes alle medlemmer af NO DIG-gruppen til et fælles årsmøde, hvor der gøres status, fastsættes kontingent, vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen i Rørtekniksektionen samt opstilles kandidater til valg til de udvidede kontroludvalg på efterfølgende årsmøder i de to kontrolordninger.

NO DIG-gruppen har holdt sit ordinære årsmøde 2019 torsdag den 14. marts 2019, og de to kontrolordninger på NO DIG-området har ligeledes holdt deres ordinære årsmøder 2019 henholdsvis torsdag den 14. marts og fredag den 15. marts 2019, alle på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference Center v/Vejle.

Medlemmer
* Tilknyttet gruppen med ledningsrenovering
** Tilknyttet gruppen med styrbare boringer

Danpipe A/S *
Bent Rasmussen
Birkemosevej 32
8381 Hasselager
Direkte tlf. 32 88 46 11
bsr@danpipe.dk

Entreprenør Peter Meyer A/S *
Dennis Aamand
Foldagervej 1
4623 Lille Skensved
Tlf. 56 56 20 38
Fax 56 56 21 38
dea@meyer-as.dk

Inpipe Sweden A/S*
Patrik Marthin
Ekorrvägen 12
SE-91232 Vilhelmina
Tlf. 46 (=) 940 395 42
patrik.marthin@inpipe.se

Entreprenør Jacob Post ApS **
Jacob Post
Nellikevej 40
4060 Kirke Såby
Tlf. 26 17 98 85
Jacobpost@Jacobpost.dk

JAC No-dig A/S*
Jesper Christensen
Hovedgaden 15, Nørre Jernløse
4420 Regstrup
Tlf. 21 84 96 96
jc@jacas.dk

N.C. Johansen & Søn ApS*
Tommy Neider
Højager 22
5270 Odense NV
Tlf. 66 12 06 07
tommy@ncjohansen.dk

Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S **
Anton Hornshøj
Virkelyst 70
7400 Herning
Tlf. 97 11 77 00
Fax 97 11 77 10
ah@skent.dk

Munck Forsyningsledninger A/S * **
Per Helming Johansson
Billedskærervej 7
5230 Odense M
Tlf. 70 13 20 20
Direkte tlf. 30 30 31 68
phj@munck-forsyning.dk

NCC Construction Danmark A/S * **
Kim Petersen
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
Tlf. 39 10 39 10
Fax 39 10 39 20
kip@ncc.dk

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S **
Thomas R. Nygaard
Pårupvej 183-185
3250 Gilleleje
Tlf. 48 30 00 65
Fax 48 30 01 22
trn@nordkysten.dk

Svatek A/S *
Catherine Boothsvej 3
2650 Hvidovre
Tlf. 35 13 12 40
Fax
info@svatek.dk

Vitek Danmark A/S*
Lars Møller
Tjærebyvej 30
4000 Roskilde
Tlf. 70 22 70 20
lm@vitekdanmark.dk

VP Villy Poulsen A/S*
Brian Poulsen
Holstebrovej 9
6900 Skjern
Tlf. 97 35 22 99
bp@villypoulsen.dk

Wicotec-Kirkebjerg A/S *
Bøje Nielsen
Roskildevej 338
2630 Tåstrup
Tlf. 43 32 42 29
Fax 43 32 42 52
bn@wk-as.dk

Zacho-Lind A/S **
Poul Lauritzen
Baldersbækvej 10-12
2635 Ishøj
Tlf. 43 55 07 90
Fax 43 55 07 80
pl@zacho-lind.dk

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S **
Jan Heldardskard
Sverigesvej 4
7100 Vejle
Tlf. 75 82 34 55
Fax 75 83 81 14
jh@oestergaardas.dk

Aagaard Jensen A/S*
Tommy Bro
Ibæk Strandvej 3
7100 Vejle
Tlf. 77 72 03 11
tb@aagaardjensen.as

Per Aarsleff A/S *
Industriholmen 2
2650 Hvidovre
Tlf. 36 79 33 33
Fax 36 79 34 49

Per Aarsleff A/S *
Peder Bjerre Jakobsen
Hasselager Alle 5
8260 Viby J
Tlf. 87 44 22 22
Fax 87 44 22 49
pbj@aarsleff.com

Om TV-inspektionsgruppen

TV-inspektionsgruppen er en medlemsgruppe under Rørtekniksektionen.

I samarbejde med de relevante kundegrupper har TV-inspektionsgruppen oprettet en uvildig ekstern kvalitetskontrol på TV-inspektionsområdet.

Denne blev i 1986 stiftet af TV-inspektionsgruppen som ”Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning” - (DTVK), der i dag er en landsdækkende frivillig kontrolordning.

DTVK’s formål er at sikre, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, at firmaerne
udnytter den sidste nye teknologiske udvikling og at der kan ydes en service i udveksling af filer til Dandas databasen.

DTVK ledes af et kontroludvalg, der består af syv medlemmer, hvoraf de fem medlemmer udpeges blandt TV-inspektionsbranchens kunder og rådgivere, mens de to sidste medlemmer er repræsentanter for de tilsluttede firmaer.

DTVK’s medlemsfirmaer er firmaer der beskæftiger sig med TV-inspektionsarbejde. Medlemsfirmaers udførelse af TV-inspektionsarbejder sker på baggrund af nøje fastlagt krav som er fastsat af DTVK. Herunder krav til firmaernes organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol.
Få mere information, medlemsliste mm. på DTVK’s hjemmeside

Se TV-inspektionsgruppens bestyrelse

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold