01.05.23 DI Digital Nyheder

DI foreslår spilleregler for kunstig intelligens i undervisningen

Fremkomsten af ChatGPT og generativ AI har sendt rystelser gennem undervisningssektoren, og mange er med rette usikre på, hvordan man bedst forholder sig til de nye muligheder for automatisk generering af bl.a. tekst. Derfor foreslår DI nu et sæt spilleregler for, udformet som principper, hvordan generativ AI kan bruges i undervisningen.

For blot et halvt år siden var det de færreste, der gjorde sig tanker om kunstig intelligens, men nu er det et af de mest diskuterede emner.

ChatGPT bliver hyppigere brugt både i arbejdssamhænge og i uddannelsessektoren, og selvom der har været snak om at sætte kunstig intelligens på pause, er det ikke den rette vej at gå, i følge DI. 

Spørgsmålene og dilemmaerne hober sig op, og debatten om hvordan vi forholder os til teknologiens muligheder og skyggesider er vigtig, fordi vi har at gøre med en teknologi, der potentielt kan transformere rigtig mange dele af vores samfund og ikke mindst læringen.

Fremfor at sætte kunstig intelligens på pause eller at forbyde den skal vi tage diskussionen om, hvordan vi kan bruge den, så den er en medspiller og ikke en modspiller i læring. Teknologien udvikler sig alt for hurtigt til, at vi kan sidde og vente på reguleringen.

DI Digital har, sammen med vores medlemmer med ekspertise inden for AI og digital læring, udarbejdet 7 principper for hvordan generativ AI f.eks. ChatGPT kan anvendes i undervisningen – og til gavn for læringen. 

 

DI’s principper for brug af generativ AI i læring

1. Kontrol/ejerskab  

Vi skal have kontrol over generativ AI, når vi bruger det i læring. Det betyder bl.a. at generativ AI i læring altid bør være støtteredskab og ikke stå alene. Et redskab som ChatGPT skal f.eks. aldrig bruges til at skrive din danskaflevering, ligesom Google Translate heller ikke skal bruges til at udarbejde din engelskaflevering.

2. Risikobaseret tilgang  

Anvendelse af Generativ AI i læring skal tage højde for varierende risici i læring. Eksempelvis risiko for vildledning eller manglende læringsudbytte.  

3. Høj datakvalitet  

GPT-4 og andre nye generative AI modeller er baseret på store mængder data, og data kvaliteten er generelt højere end tidligere set. Men brugere af generativ AI modeller i læring bør være opmærksomme på, at bias i datasæt kan forekomme.  

4. Deklarering 

Al brug af generativ AI i læring skal deklareres svarende til brug af referencer og kilder.

5. Test/afprøvning i kontrolleret miljø  

Vi skal løbende eksperimentere og teste generativ AI i læring. Test og eksperimentering skal foregå i kontrollerede miljøer f.eks. nationale og europæiske sandkasser.  

6. Hæv kompetenceniveauet  

Lærere og elever skal klædes på med kompetencer til at forstå muligheder og begrænsninger ved brug af generativ AI i læring.   

7. Følge målet med uddannelse  

Brug af generativ AI i læring skal altid understøtte formålet med læring og omfavne danske læringsværdier og didaktiske principper.  

Principperne er ikke en facitliste. Det er industriens første bud og et oplæg til en utrolig vigtig debat om en af de mest spændende teknologiske nyskabelser vi har set længe.

Line Haaning Løkken

Line Haaning Løkken

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4536
  • Mobil +45 4292 0282
  • E-mail lhan@di.dk

Relateret indhold