21.02.24 DI Digital Nyheder

Ny lov om arbejdstidsregistrering vedtaget af Folketinget

Tirsdag den 23. januar 2024 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende arbejdstidsregistrering, som forpligter arbejdsgivere til at indføre et system, hvor ansatte fremover skal registrere deres arbejdstid, så det bliver muligt at måle den. Mange er i tvivl om, hvordan denne opgave skal gribes an, men nu er der hjælp at hente.

Loven om arbejdstidsregistrering er vedtaget på baggrund af EU-Domstolenes afgørelse den 14. maj 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag, hvor man fastslog, at EU’s medlemsstater skal indføre en pligt til, at arbejdsgivere skal implementere ”et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.  
 
Formålet med den nye lov er sikre, at reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid bliver overholdt for at tilgodese medarbejderne. Loven indfører en bestemmelse, der giver mulighed for at undtage visse medarbejdere fra reglerne. Det gælder fx arbejdstagere, der er såkaldte selvtilrettelæggere, dvs. folk, der selv har ledelsesmæssige funktioner og kan træffe beslutninger om, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Også medarbejdere, der har samfundskritiske funktioner kan fravige reglerne. 

Flere overskuelige og gode løsninger til tidsregistrering 

Til fordel for virksomheder, der nu omfattes af lovgivningen og skal implementere registreringssystemet, eksisterer der allerede nemme løsninger for registrering af arbejdstider på i Danmark.  

Vi har samlet en liste af DI’s medlemsvirksomheder, som udbyder løsninger til tidsregistrering:

Virksomheder der tilbyder løsninger til tidsregistrering

Vi har spurgt Visma Enterprise, Zenegy og ProMark ind til den nye lov:  

”De nye regler kan virke som en klods om benet og en øget kontrol med medarbejdere, men egentlig beskytter kravet medarbejdernes rettigheder og skal ses som et værktøj for virksomhederne til at sikre overholdelse af reglerne. Loven giver stor metodefrihed til at finde en løsning som fungerer godt i praksis for den enkelte arbejdsplads. Zenegy tilbyder platforme, der strukturerer og automatiserer tidsregistrering. Der er både løsninger til virksomheder der har brug for en simpel løsning og til virksomheder der har brug for mere avancerede systemer pga f.ek.s mere komplekse overenskomster” siger Sarah Fernhein Jakobsen, Chief Risk Officer, Zenegy 

 

”I Danmark kræver lovgrundlaget kun registrering af arbejdstid, når denne afviger fra det aftalte eller skemalagte, uden at det skal specificeres i hvilket tidsrum arbejdet er udført i. Denne manglende detaljerede tidsregistrering, inklusive angivelse af mødt- og gået-tider, kan skabe udfordringer i forhold til at dokumentere hvileperioderne mellem arbejdsdage. Dette udgør en potentiel risiko for manglende compliance med EU's 11-timers hviletidsregel. Uanset om en virksomhed vælger afvigelsesregistrering eller foretrækker detaljeret tidsregistrering, er ProMark-systemet designet til at understøtte begge metoder,” siger Torkel Olrik, CEO i ProMark.

 

“Det nye lovkrav bliver uden tvivl et administrativt pres, men hvis virksomhederne arbejder strategisk med de medarbejderdata, tidsregistreringen leverer, kan det hjælpe med at balancere både frihed, fleksibilitet og effektivitet. I Visma Enterprise tilbyder vi Visma Time, der automatiserer tidsregistrering efter overenskomster og lokalaftaler og også kan tale sammen med virksomhedens ERP- og lønsystem. Til virksomheder, der har brug for en mere simpel løsning, har vi My Visma appen, der gør det nemt at registrere både arbejdstid, sygdom, udlæg og ferie,” siger Anne Christina Robertsen, Customer Success Director i Visma Enterprise.

I DI har vi fulgt lovforslaget tæt og arbejdet for, at kravet om registrering af arbejdstid bliver mindst muligt byrdefuldt for virksomhederne. 

DI er her for at hjælpe: FAQ og Webinar 

I DI afholdt vi den 24. januar et webinar om de nye regler for registrering af arbejdstid for at give en indføring i, hvem der er omfattet og hvad reglerne indebærer virksomhederne. Det kan du som DI-medlem tilgå her

Lige så kan du som medlem se ofte stillede spørgsmål – og svar – til den netop vedtagne lovgivning her.

Du kan også læse DI’s 4 råd til, hvordan du implementere de nye regler her: 

Rådgiver: Sådan registrerer du arbejdstid fra 2024 - DI Rådgiverne (danskindustri.dk) 

Relateret indhold