29.02.24 DI Digital Nyheder

Regeringens ekspertgruppe ude med anbefalinger om udvikling og anvendelse af kunstig intelligens

Regeringen ekspertgruppe har præsenteret sine anbefalinger til, hvilke rammer der bør være for 'tech-giganters' udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. I DI hilser vi anbefalingerne velkomment.

De 13 anbefalinger har til formål at give kunsting intelligens den plads i vores samfund, som gør det muligt at udnytte de mange potentialer og samtidig imødegå skadevirkningerne ift. bl.a. børn og unge.

Anbefalingerne er bygget op omkring fire temaer.

Tema 1: Tech-giganternes medansvar for informationstroværdighed på deres platforme
1.1. Indsats mod skadeligt og vildledende indhold genereret af kunstig intelligens.
1.2. Tech-giganter skal deklarere indhold genereret af kunstig intelligens på deres platforme.
1.3. Effektiv forsker- og myndighedsadgang til kunstig intelligens-modeller.

Tema 2: Beskyttelse af børn og unge mod skadelig anvendelse og udvikling af 
kunstig intelligens på tech-giganternes tjenester
2.1. Chatbots skal være slået fra som standardindstilling, ikke kræve betaling at fravælge og være fri for manipulerende design.
2.2. Design af kunstig intelligens skal tage højde for børn og unge som sårbare forbrugere.
2.3. Beskyttelse af børn og unge mod kunstig intelligens i legetøj.
2.4. Skærpet fokus på risici ved kunstig intelligens for børn og unge.

Tema 3: Regulering af tech-giganters uautoriserede brug af ophavsretligt beskyttet materiale

3.1. Tech-giganterne skal dokumentere, at de ikke bryder ophavsretten.
3.2. EU-regler om licensaftaler i forhold til brug af ophavsretligt materiale og oprettelse af europæisk
tilsyn.
3.3. Europæisk klageadgang for rettighedshavere.

Tema 4: Tech-giganternes markedsdominans inden for udviklingen af kunstig intelligens
4.1. Bedre rammer for udvikling af kunstig intelligens-løsninger som alternativ til tech-giganterne.
4.2. Retningslinjer for brug og indkøb af kunstig intelligens i den offentlige sektor.
4.3. Europæisk regulering af kunstig intelligens over for tech-giganterne skal håndhæves og videreudvikles

- Ekspertgruppen har fat i nogle spændende perspektiver, som industrien kan tage med i det videre arbejdet med teknologiske løsninger. Samtidig er vi enige i, at AI rummer nogle enorme potentialer for at forbedre vores samfund, og at det særligt af den grund er vigtigt, at vi udnytter potentialerne på en ansvarlig måde, siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

I DI er vi helte enige i, at virksomhederne har et medansvar for at skabe trygge oplevelser online for både børn og voksne.

- Det er der stort fokus på i industrien, og der tages mange initiativer for f.eks. at beskytte børn og begrænse negative effekter. Men der skal selvfølgelig gøres meget mere, siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

- Udover industriens ansvar er det – særligt i forhold til beskyttelsen af børn - helt afgørende at få teknologiforståelse som obligatorisk fag i Folkeskolen, så børn og unge  lærer at forholde sig kritisk til det, de kan møde online. I den forbindelse er det langt fra nok, at det indføres som et valgfag, siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

AI Act er på vej og er en del af løsningen

- Vi skal også huske på, at AI Act netop er vedtaget i EU. AI Act giver svar på flere af de bekymringer, som arbejdsgruppen har. Derfor ser vi frem til at følge virkningen af den nye lovgivning, og vi er enige med ekspertgruppen i, at vi skal fortsætte med at finde løsninger i EU-regi, hvis reguleringen skal have effekt, siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

Du kan finde anbefalingerne her

Om ekspertgruppen

Regeringens ekspertgruppe om tech-giganter blev nedsat i juni 2022 for en toårig periode. Ekspertgruppen understøtter regeringens arbejde med at håndtere problemstillinger, som er forbundet med tech-giganter. I juni 2023 modtog regeringen ekspertgruppens første 13 anbefalinger vedr. tech-giganternes forretningsmodeller og besluttede at følge dem. Siden da har ekspertgruppen arbejdet med
kunstig intelligens.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold