24.08.22 DI Digital Nyheder

Glædeligt med bredere fokus på cybersikkerhed

I et højt digitaliseret land som Danmark er det afgørende, at man både i politisk, offentligt og privat regi beskæftiger sig med cybersikkerhed. Derfor hilser vi i DI Digital det nye politiske udspil fra SF og IDA varmt velkomment.

SF og IDAs udspil fra den 17. august rummer en række forslag til, hvordan vi som samfund styrker cybersikkerheden på forskellige niveauer i vores samfund. F.eks. indeholder udspillet forslag om efteruddannelse af medarbejdere i den offentlige sektor, udbredelse af D-mærket, krav til cybesikkerhedskurser for bestyrelser, styrkelse af forskning i cybersikkerhed, og en opfordring til at en dansk implementering af NIS2 sker på et klart og præcist lovgrundlag – og på en måde, hvor vi sikrer, at virksomhederne er klar til at leve op til de kommende krav. Det er svært at være uenig i disse forslag, og mange af dem, er forslag som DI allerede arbejder for at realisere. Vi har fx stort fokus på kompetence dagsorden, er i dialog med myndighederne om den nationale implementering af NIS2 og tilbyder en bestyrelsesuddannelse, som også sætter spot på cybersikkerhed.

I DI Digital arbejder vi også for at etablere et praktisk orienteret og kompetent videns- og overvågningscenter (SMV-CERT), der i et offentligt-privat samarbejde bistår danske SMV’er med at styrke deres cybersikkerhed – både via forebyggende indsatser og helt konkret rådgivning, når der er brug for hjælp. Der er brug for, at SMV’erne kan nøjes med at kigge ét sted hen efter hjælp. I dag er ansvaret for cyber- og informationssikkerhed spredt ud på en lang række myndigheder, og der er behov for at nytænke og prioritere samarbejdet med den private sektor, hvis kræfterne skal samles om at hjælpe SMV’erne mod cyberkriminalitet.

Udover forebyggelse og rådgivning er efterforskning af cyberkriminalitet en central dagsorden for os. Tal fra 2022 viser, at politiet sidder med 45.000 uopklarede sager om it-relateret kriminalitet – der er tale om mere end en fordobling på halvandet år. Udviklingen i politiets ressourcer til opgaven er ikke fulgt med kriminalitetsudviklingen, der i større og større grad bliver digital med store konsekvenser for virksomhederne. Realiteten er i dag, at cyberkriminalitet i en udstrækning kan anses som en risikofri forbrydelse. Politiforliget fra 2022 indeholder primært borgerrettede initiativer, men udfordringen er mindst lige så stor for virksomhederne. DI digital mener derfor, at ressourcerne hos politiet til bekæmpelse af cyberkriminalitet, der rammer virksomheder, skal fordobles.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold