DI Energi Analyser

Polen i partnerskab med Danmark om ambitiøs energipolitik

Polens ambitiøse energipolitik kræver store investeringer og effektiv brug af ressourcer for at realisere den grønne omstilling. Danmark er en vigtig partner i omstillingen.

I februar 2021 vedtog og reviderede den polske regering Polens energipolitik 2040 (PEP2040), som skitserer Polens ambitiøse mål for en energiomstilling for at reducere drivhusgasemissioner, sikre energisikkerhed og udnytte det økonomiske vækstpotentiale i overgangen. Omstillingen af Polens fossile brændstofafhængige energimix kræver betydelige investeringer, avanceret teknologi og effektiv brug af indenlandske ressourcer.

Danmark er til stede som en aktiv partner. Med en gennemsnitlig årlig eksport på 2,6 mia. kroner er Polen det niende største eksportmarked for dansk energiteknologi, og mange danske virksomheder er til stede med produktion i Polen, ligesom de investerer i energiprojekter. Baltic Pipe, som blev bygget færdig og taget i brug i 2022, er et meget væsentligt samarbejdsprojekt inden for energi. Danmark bistår Polen gennem Energy Governance Partnership med at dele erfaringer fra Danmarks grønne energiomstilling og styrke forbindelsen mellem både myndigheder og virksomheder på energiområdet.

Se DI Analyse om det dansk-polske energisamarbejde her.

Relateret indhold