DI Energi Analyser

Overskudsvarmen er der – hvordan får vi den udnyttet?

400.000 husstande i Danmark, som bliver opvarmet af naturgas, skal i de kommende år skifte til fjernvarme eller varmepumper.

Fra 1. januar 2022 er afgiften på at udnytte virksomheders overskudsvarme fjernet. Det betyder, at det kan betale sig at udnytte langt mere overskudsvarme end tidligere. DI Energi ønsker derfor at bidrage til, at mere overskudsvarme udnyttes.

Rambøll har netop udarbejdet en analyse i samarbejde med DI Energi. Den viser, at virksomhederne kan levere overskudsvarme i et omfang, der svarer til 100.000 husstande.

Overskudsvarme er spild fra virksomhedernes produktion. I dag forsvinder store mængder varme ud i den blå luft, men det er muligt at udnytte den billige og klimavenlige varme via fjernvarmenettet. Rapporten anslår, at kun 40 procent af virksomhedernes overskudsvarme i dag bliver udnyttet. Den kommer stadig fra relativt få virksomheder.

Nu skal udnyttelsen af overskudsvarme til fjernvarme op i gear. Denne rapport viser potentialet og giver anbefalinger til, hvordan det kan ske.

Relateret indhold