Foto: Colourbox

04.01.22 DI Energi Nyheder

Det første prisloft for overskudsvarme er nu fastsat

Energistyrelsen har fastsat VE-prisloftet for overskudsvarme til 77 kr./GJ i 2022.

Energistyrelsen har netop fastsat det første VE-prisloft (prisloft bygget på teknologier baseret på vedvarende energi) for overskudsvarme, som udgør et loft for de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som varmeforsyningerne må indregne i priserne. Prisloftet udgør således også et loft for den pris overskudsvarmeleverandørerne kan få for overskudsvarmen.

Prisloftet for 2022 er fastsat til 77 kr./GJ.

Energistyrelsen skal årligt udmelde VE-prisloftet for overskudsvarme, indtil Forsyningstilsynet er klar til at overtage opgaven. Opgaven om udmelding af prisloftet ligger således midlertidigt hos Energistyrelsen og opgøres derfor også efter en simpel metode. Energistyrelsen fastsætter prisloftet som en simpelt gennemsnit af de samlede produktionsomkostninger ved anvendelse af en fliskedel og produktionsomkostninger ved anvendelse af en varmepumpe.

Fremadrettet skal Energistyrelsen udmelde prisloftet senest d. 15. oktober for det efterfølgende kalenderår.

Se mere om prisfastsættelsen på Energistyrelsens hjemmeside.

Løs mere regelgrundlaget for prisfastsættelsen i overskudsvarmebekendtgørelsen.

Relateret indhold