17.02.22 DI Energi Nyheder

EU-Parlamentet stemmer for mere havvind og hurtig myndighedsbehandling

Målsætningen er mindst 60 GW havvind i 2030 og 340 GW i 2050. Vejen er kortere procedurer for opnåelse af tilladelser.

Den 16. februar 2022 blev den nye europæiske havvindsstrategi stemt igennem med et stort flertal i Europa-Parlamentet.

Målet er mindst 60 GW havvind i 2030 og 340 GW i 2050. Vejen er kortere procedurer for opnåelse af tilladelser og øget offentlig accept af offshore vindenergi. 

”Vi har i dag 2,3 GW installeret havvind i Danmark. Med den nye havvindsstrategi er kursen sat, og der er lagt op til, at Danmark både kan og skal tage roret på havvind”, bemærker Troels Ranis, DI Energis branchedirektør. 

Med strategien er der lagt op til, at havvindmølleparker kan gavne havets biodiversitet, hvis parkerne altså både udformes og bygges bæredygtigt. Der er også lagt vægt på, at det haster med at forbedre og udvide den eksisterende infrastruktur – den grønne omstilling i Europa skal med andre ord op i omdrejninger.

"Strategien for offshore vedvarende energi er meget vigtig for den grønne omstilling og hastigheden på omstillingen er helt afgørende. Vi har brug for masser af grøn elektricitet for at opfylde vores klimamål, og strategien for offshore vedvarende energi er helt afgørende i denne henseende ", siger chefforhandler på EU’s nye havvindsstrategi og medlem af Europa-Parlamentet, Morten Helveg Petersen (RV).

Medlemslandene opfordres til hurtig og gennemsigtig sagsbehandling og til at overveje tidsfrister. Således der automatisk gives tilladelse til et projekt, hvis myndighedsbehandlingen ikke er afsluttet inden en fast tidsfrist. Derudover lægges der også vægt på bæredygtighedskrav blandt andet i forhold til genbrug af metaller og mineraler og de opfordrer til et forbud mod deponering af vindmøllevinger.

I en pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet på baggrund af gårsdagens vedtagelse fremgår det, at der skal gøres en indsats for, at offentligheden kan acceptere offshore vindkraft.

"Dagens afstemning viser, at Europa-Parlamentet forstår, at det haster, og at vi sætter vedvarende offshore energi i centrum i kampen mod klimaændringerne. Vi er nødt til at indføre tidsfrister og fjerne de mange hindringer, der stadig står i vejen for en hurtig og vellykket udbredelse af vedvarende energi i Europa ", afrunder Morten Helveg Petersen (RV). 

Der gives desuden mulighed for at støtte havvindsprojekter med midler fra EU's genopretningsfond.

Pernille Agerbo
Kristian Nielsen
Skrevet af:

Pernille Agerbo Kristian Nielsen

Relateret indhold