26.01.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Fortsat lavere prisniveauer

Overordnet mildt vejr og øget forsyning holder gaspriserne nede. Samtidig stiger elprisen i Danmark på grund af mindre blæst og koldere vejr.

Naturgasprisen er fortsat lav

Gasprisen er fortsat relativt lav i 2023 med en aktuel spotpris på 515 kr./MWh d. 24 januar. Årsgennemsnittet for 2022 endte på 921 kr./MWh, hvilket dermed var en stigning på 163 pct. sammenlignet med 2021, hvor gennemsnittet endte på 349 kr./MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 ligger i øjeblikket på 509 kr./MWh og gasprisen er nu omtrent samme niveau som priserne inden Ruslands invasion af Ukraine d. 24. februar 2022.

Trods det lidt koldere vejr mod slutningen af januar, har gasprisen holdt sig relativt lav på grund af det generelt milde vintervejr, som har holdt efterspørgslen nede. Gaslagrene er mere fyldte end normalt på nuværende tidspunkt samtidigt med, at USA har åbnet op for yderligere LNG-eksport på grund af genåbningen af et gasanlæg, som har været lukket siden sidste sommer. Dette mindsker derfor usikkerheden på gasmarkedet og fastholder gasprisen på et lavere niveau.

Prisniveauet på futurekontrakter på gas frem mod sommermånederne tyder på, at gasprisen vil forblive lavere end de historisk høje priser i 2022. Futurekontrakterne i februar frem mod august ligger aktuelt på 430 kr./MWh, hvilket er under den gennemsnitlige pris i januar 2023. I januar 2024 ligger prisen på futurekontrakter på 500 kr./MWh.

Elprisen stiger som følge af mindre vind og koldere vejr

Elprisen har varieret over de sidste to uger fra 82 kr. pr. MWh. i midten af måneden til nu at ligge på 1002 kr./MWh og 953 kr./MWh for hhv. DK1 og DK2.. Prisen på el er således steget betydeligt den sidste uge med et ugentligt gennemsnit, som nu ligger på 1203 kr./MWh.

Årsgennemsnittet for 2022 endte på 1596 kr./MWh , hvilket er en stigning på 144 pct. sammenlignet med 2021, hvor det endte på 654 kr./MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 er i øjeblikket 800 kr./MWh

Elprisen er steget hovedsageligt på grund af mindre blæst og koldere vejr.

Olieprisen stiger en smule, men forbliver relativ stabil

Prisen på råolie er lå d. 17 januar på 357 kr./MWh med et årsgennemsnit på 336 kr./MWh indtil videre. Det er fortsat relativt lavt i forhold til 2022, hvor årsgennemsnittet endte på 422 kr./MWh. Årsgennemsnittet for både 2022 og 2023 er dog stadigvæk markant højere end årsgennemsnittet for 2021 som endte på 264 kr./MWh.

Siden starten af januar er prisen på olie dog steget en smule. Det skyldes hovedsageligt øget efterspørgsel fra Kina, som følge af stigende økonomisk aktivitet efter landet er genåbnet efter covid. Modsat er verdensøkonomien stadigvæk usikker på grund af høj inflation og renter, hvilket lægger en dæmper på prisudviklingen.

Sebastian Jung-Wederking
Magnus Larsen
Skrevet af:

Sebastian Jung-Wederking Magnus Larsen

Relateret indhold