04.04.23 DI Energi Nyheder

Morten Helveg Petersen skal spille nøglerolle i EU’s reform af elmarkedet

Medlem af Europa-Parlamentet Morten Helveg Petersen (R) bliver dansk forhandler i EU’s reform af elmarkedet frem mod et europæisk energisystem med mere grøn energi og stabile priser.

EU arbejder i disse uger og måneder på en revision af det europæiske elmarkedsdesign. Revisionen har til formål at gøre op med sidste års høje energipriser ved at beskytte forbrugerne mod pris volatilitet, styrke forsyningssikkerhed i energisystemet, samt sikre incitamenter til investeringer i grøn omstilling og energi.

Efter Europa-Kommissionen d. 14. marts præsenterede deres forslag til et nyt elmarkedsdesign, er turen nu kommet til Europa Parlamentet. Her bliver Morten Helveg Petersen såkaldt skyggeordfører på reformen, som han skal forhandle på vegne af den liberale politiske gruppe i Europa-Parlamentet, Renew Europe.

"Det er afgørende for mig, at reformen skaber forudsigelighed og sikkerhed for de mange investorer, som står på spring til at investere i elektrificeringen af Europa. Der skal mere grøn strøm i kablerne, og den grønne strøm skal kunne flyde frit over EU’s grænser. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at et velfungerende indre marked for strøm baseret på fri konkurrence mellem virksomhederne er den bedste måde at sikre stabile, lave energipriser, europæisk energisikkerhed og et grønt Europa på," siger Morten Helveg Petersen, som er næstformand i Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi.

Industrien står klar

Arbejdet de næste par uger og måneder i Europa Parlamentet bliver afgørende for indholdet i forslaget, samt de konkrete metoder og værktøjer elmarkedet bør gøre brug af. Derfor ser DI positivt på, at en dansk MEP’er er med ved bordet ved de afgørende diskussioner:

”Vi er i DI meget glade for at se Morten igen spiller en vigtige rolle i EU's arbejde med den grønne energiomstilling, denne gang på reformen af elmarkedsdesignet. Vi glæder os til samarbejdet, og vi er klar til at give konkrete indspark til arbejdet.” Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi.

Designet af EU’s elmarked er afgørende for danske energivirksomheder, investorer i vedvarende energi, samt forbrugere, der også påvirkes af elpriserne. Derfor har DI Energi præsenteret 5 anbefalinger til elmarkedsdesignet. DI mener fokus bør være på at forbedre frem for at revolutionere – et allerede effektivt elmarked, der har resulteret i sikker og grøn energi til borgerne og virksomhederne.

En gennemgribende ændring af det elmarked, vi kender i dag, vil risikere at rulle 20 års markedsudvikling tilbage. Vi må ikke skylle babyen ud med badevandet, vi skal derimod forbedre og optimere elmarkedet, hvor det er muligt til gavn. Der er ikke brug for en revolution, men en evolution.” Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi.

Læs også: DI's 5 Anbefalinger til elmarkedsdesign

Incitamenter for investeringer i vedvarende energi bliver afgørende

El-marked-reformen og det indre marked for strøm er også vigtig for Danmark, som om få år vil bevæge sig fra at være netto-importør af energi til at blive netto-eksportør af grøn strøm, hovedsageligt fra vindenergi-produktionerne på Nordsøen og Østersøen.

"Hvordan vi indretter fremtidens el-marked i Europa har stor strategisk betydning for Danmark. Vi kigger mod meget store eksportindtægter, og det skyldes jo at vi har stærke grønne virksomheder, som er i stand til at konkurrere internationalt på markedsvilkår. Jeg går til opgaven med ambitionen om at skabe en velfungerende og markedsbaseret energiunion, og så må vi tage slagsmålene med dem, som mener, staten er en bedre forvalter af energimarkederne, undervejs. Den kamp tager jeg gerne. Det er ikke en ideologi, jeg abonnerer på," siger Morten Helveg Petersen.

En markedsbaseret tilgang, der skaber incitamenter for udbygning af vedvarende energi er afgørende for EU’s fremtidige energisystem, hvor øget produktion og udbyd er med til at sikre stabile priser.

Det er helt afgørende at få øge incitamenterne til at investere i  grøn energi. Vi skal med andre ord have turbo på udbygningen af vedvarende energi.. Det er både til gavn for forsyningssikkerheden og klimaet, men vil også give lavere priser til energiforbrugeren.”, Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi. 

Europa-Parlamentets forhandlinger om el-markedsreformen forventes at gå i gang om kort tid.

Fakta

Morten Helveg Petersen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2014. Han har tidligere arbejdet aktivt med adskillige lovgivninger tilknyttet energiunionen, bl.a. direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet, forordningen om det indre marked for elektricitet, forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og den europæiske energisikkerhedsstrategi.

Relateret indhold