18.04.23 DI Energi Nyheder

Tilmelding til fælles EU-indkøb af naturgas og LNG

Som en del af håndteringen af gaskrisen organiserer EU-Kommissionen et indkøbsfællesskab på naturgas og LNG for leverandører og større gaskunder.

Energistyrelsen beder nu om virksomhedernes tilkendegivelse af deres interesse for at deltage i det fælles gasindkøb. Virksomheder med et naturgasforbrug mellem 5 og 10 GWh eller 300 GWh LNG om måneden kan deltage direkte og virksomheder med et mindre forbrug kan deltage via en såkaldt Central Buyer model.

Den fælles indkøbsplatform er åbnet for tilmelding. Første udbudsrunde åbner den 25. april og er åben frem til 2. maj. Resultaterne offentliggøres primo maj. Herefter køres månedlige udbudsrunder.

Tilbagemelding til det fælles indkøb kan ske til Julie Henneberg jhngn@ens.dk eller Nikolaj Rævdal  nkjrv@ens.dk. De svarer også gerne på diverse spørgsmål.

Læs mere i e-mail og brev fra Energistyrelsen.

Relateret indhold