04.01.24 DI Energi Nyheder

2024 bliver et skelsættende år i den danske energibranche

Den grønne industri vil samlet set komme stærkere igennem 2024 med en dansk brintinfrastruktur, Danmarkshistoriens største havvindudbud, en national strategi for energieffektivisering og dermed en omfattende elektrificering af samfundet, blogger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Der er nok at tage fat på i den grønne industri i 2024, men vi skal først og fremmest have rammerne på plads for finansiering af en dansk brintinfrastruktur.

En dansk brintinfrastruktur er forudsætningen for at skabe succes med Danmarkshistoriens største havvindudbud senere på året, hvor havvind på op til 14 GW frem mod 2030 kun kan lade sig gøre, hvis en stor del af den grønne strøm kan afsættes som grøn brint til Tyskland.

Det er absolut en politisk must win opgave.

Desuden skal vi også have fokus på energieffektivitet.

Vi har i Dansk Industri længe, rent politisk, arbejdet for at få en national  strategi i spil, der kan guide vores indsatser på området fremover. Hvis vi ikke har fokus på energieffektiviseringer, gør vi kun den grønne omstilling unødig dyrere.

Alle har under energikrisen i slutningen af 2022 fået øjnene op for, at vi kan energieffektvisere endnu mere. For eksempel er det, det glade vanvid at vi fortsat spilder bunker af overskudsvarme fra industrien og andre virksomheder, der i stedet burde udnyttes i vores varmeforsyning.

Det kræver et politisk opgør med prisloftet på overskudsvarmen.

Den grønne strøm skal være flytbar

Endelig, venter der os en meget stor politisk opgave med at få skabt de rette rammer for at styrke investeringerne i el infrastrukturen.

Vi er i gang med en omfattende elektrificering af samfundet – både virksomheder, forsyninger og danskernes biler og boliger. Men det kræver, at vi rent faktisk kan flytte den grønne strøm derhen, hvor og når den efterspørges, og ikke først den dag det sker, hvor efterspørgslen reelt er der, for der er det for sent.

Men hvis vi sørger for at være på forkant, så vi er vi klar, når ”bølgen kommer” så at sige. Og den kommer, for den er allerede på vej, så det haster i al særdeleshed.

Regeringen har sat den nationale energikrisestab (NEKST’en) til at se på sagen, og deres anbefalinger kommer i løbet af 2024. Herfra skal vi have taget endelig stilling til udmøntningen af elektrificeringstillægget og dermed de økonomiske rammer for net selskaberne fremover, så de passer til fremtiden.

Det handler om investeringer i transformerstationer, kabler og andre komponenter for at holde trit med elektrificeringen og den grønne omstilling. Det der lægger på bordet fra Forsyningstilsynet er ikke godt nok. Så også her venter der en vigtig opgave i 2024.

Havvinden er nøglen til et elektrificeret samfund

Vi skal have succes med Danmarkshistoriens største havvindudbud på 9 GW.

Havvinden er hovednøglen til elektrificeringen af både Danmark og Europa. Derfor skal vi også kigge endnu længere frem og forfølge de samlede 35 GW.

Det kræver en dansk havvindstrategi, og det kræver desuden meget mere samarbejde mellem EU-landene.

Jokeren lige nu handler om en dansk og europæisk vindindustri i modvind.

Den tjener ganske enkelt ikke penge lige nu med højere renter samt andre omkostningsstigninger.

Samtidig står vindindustrien over for en kæmpeopgave med at skulle geare investeringerne, produktionen af turbiner, naceller, vinger og de mange komponenter og andet udstyr, der indgår i vindudbygningen bredt set.

Det hænger ikke sammen, og derfor er der brug for en midlertidig politisk håndsrækning til vindindustrien i Danmark, som det også sker i andre EU-lande i de her år.

Og her vender jeg tilbage til det manglende fokus på energieffektivitet.

Vi har i Dansk Industri sat os for at få denne indsats politisk på sporet. Der er et enormt potentiale i denne indsats til gavn for samfundet, og meget handler også om smart optimering gennem tættere kobling og integration på tværs af sektorer.

Jeg håber, at regeringen griber chancen og følger op med et udspil til en national strategi, så den grønne industri samlet set kommer stærkere igennem 2024.

Skrevet af:

Troels Ranis

Relateret indhold