12.06.23 DI Fødevarer Nyheder

Fødevarebranchen er en vigtig medspiller for danskernes sundhed

En nylig undersøgelse, udført af YouGov for DI Fødevarer, understreger, at danske forbrugere tager ansvar for deres egen sundhed.

Samtidig fremhæver forbrugerne dog også fødevarebranchens afgørende rolle som medspiller i forhold til danskernes sundhed.I undersøgelsen har 63 pct. af forbrugerne sat kryds ved, at de selv har det største ansvar for at sikre deres egen sundhed. Dette viser, at forbrugerne aktivt deltager i at træffe sunde valg og påtager sig ansvaret for deres eget velvære.

Hvem mener du har det største ansvar for at sikre danskernes sundhedimagecr2f.pngKilde: YouGov for DI Fødevarer april 2023 (1.010 respondenter) Anm. Der er mulighed for flere svar, derfor summer procentsatserne ikke til 100.

"Det er et godt tegn, at forbrugerne i den grad tager ansvar for egen sundhed. Denne bevidsthed giver fødevarevirksomhederne et stærkt incitament til at fortsætte med at udvikle innovative og velsmagende løsninger, der opfylder forbrugernes behov for sundere valgmuligheder”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Producenter og detailleddet kan bidrage til at sikre en sund indkøbskurv
Undersøgelsen understreger også behovet for et fælles ansvar mellem forbrugerne, supermarkederne og fødevarevirksomhederne for at fremme et større udbud til, at forbrugeren kan skabe en samlet sund livsstil.

Hvem mener du har det største ansvar for, at der er et stort udbud af sunde fødevarer til forbrugerne?
blobid1.png
Kilde: YouGov for DI Fødevarer april 2023 (1.010 respondenter) Anm. Der er mulighed for flere svar, derfor summer procentsatserne ikke til 100.

Resultaterne viser, at 53 pct. af forbrugerne mener, at supermarkederne og købmændene har det største ansvar for at sikre et bredt udvalg af sunde fødevarer, mens 47 pct. peger på fødevarevirksomhederne.

Detailleddet og fødevareproducenterne betragtes altså som centrale aktører med et samfundsmæssigt ansvar for at sikre, at sunde produkter er tilgængelige for forbrugerne. Dette indikerer, at forbrugerne ser dem som vigtige medspillere i bestræbelserne på at skabe mulighederne for en sundere kost.

"Fødevarebranchen oplever en stigende forventning om et bredt udvalg af sunde fødevarer. Der udvikles mange nye produkter, der forsøger at imødekomme forbrugerens behov, når det gælder om at sikre sunde og ikke mindst velsmagende alternativer i køledisken og på hylderne”, siger Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Undersøgelsen viser, at prisen på sunde fødevarer er en væsentlig faktor, der kan være en stopklods for forbrugernes valg af en sundere kost. 68 pct. af forbrugerne svarer, at lavere priser på sunde fødevarer er det, der kan få dem til at spise sundere i fremtiden.

Hvilke af følgende kan få dig til at spise sundt/sundere i fremtiden?imageyotjc.png
Kilde: YouGov for DI Fødevarer april 2023 (1.010 respondenter) Anm. Der er mulighed for flere svar, derfor summer procentsatserne ikke til 100.

"Undersøgelsen understreger, at prisen og smag igen er væsentlige parametre, når forbrugerne skal træffe deres valg i supermarkederne. Det er ikke overraskende, og slet ikke i lyset af den økonomiske turbulens med høj inflation vi har været igennem globalt det seneste næsten halvandet år, og den virkning det har haft på den enkelte dansker og danske familier. Det har været dyrere at være dansker, og forbrugerne har i høj grad reageret på dette ved at købe færre og billigere fødevarer”, slutter Leif Nielsen.

Skrevet af:

Peter Bernt Jensen Josefine Haubjerg Madsen

Peter Bernt Jensen

Peter Bernt Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3421
  • Mobil +45 2128 6995
  • E-mail pebj@di.dk

Relateret indhold