27.11.23 DI Fødevarer Nyheder

Fortsat gang i grønne investeringer i fødevarebranchen

Der er trods modvind fortsat gang i de grønne investeringer fødevarebranchen viser svarene fra en rundspørge i DI’s virksomhedspanel.

Over halvdelen af de adspurgte øger eller holder som minimum fast i deres investeringer i den grønne omstilling. Det er et godt signal i forhold til at sikre et bidrag fra fødevarebranchen i forhold de samfundsmæssige målsætninger om at nå en reduktion af CO2-udslippet med 70 pct. i 2030. 

Kilde: DI’s virksomhedspanel september 2023. 28 fødevarevirksomheder har svaret.

Økonomi og usikre rammevilkår er en barriere

Båd økonomi og usikre rammevilkår udgør en barriere for fødevarevirksomhederne, når de skal udpege de udfordringer, virksomhederne står over for, når beslutningerne om at investere i den grønne omstilling skal eksekveres. 

Det er værd at bemærke, at de fleste investeringer i grøn omstilling på fødevarevirksomhederne er ganske kapitaltunge og kræver en betydelig investeringskapital.  Det gælder eksempelvis, når fødevarevirksomhederne skal overveje at elektrificere sine produktionsprocesser, hvor de medfølgende investeringer til dette kan løbe op i millioner. Dette har vi i DI Fødevarer blandt andet dokumenteret gennem projektet ”Elektrificering af fødevareindustrien”, hvor det er dokumenteret, at både investeringsbehov og de tilhørende tilbagebetalingstider på investeringerne under visse omstændigheder kan være reelle barrierer for at gå videre med investeringer i grøn omstilling.

imagekf61c.png

For at nå de på forhånd definerede klimamål, så er omstilling en nødvendighed, herunder også af fødevarebranchen. Og virksomhederne er på vej med flere grønne tiltag og ønsker om at investere i at omlægge produktionen til i højere grad at køre på elektricitet frem for ole og naturgas. Vi kan se at statistikken, at bruttoenergiforbruget i fødevarebranchen er aftagende – faktisk er bruttoenergiforbruget faldet med små 20 pct. fra 2010 til 2022 vel at mærke samtidig med at produktionen er steget.

Samtidig er der sket en omlægning fra brug af fossile bændsler til brug af el, fjernvarme m.v. og vedvarende energi i branchen. Andelen af fossile energikilder fylder gradvis mindre i bruttoenergiforbruget i fødevirksomhederne over tid. Men der er brug for at skubbe yderligere til denne udvikling, ikke mindst set i lyset af, at der fra 2025 indfases en CO2-afgift på industrien, som kommer til at gøre det dyrere at bruge fossile energikilder i produktionen.

imagetuyv6.png

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel ENE3H

Relateret indhold