Foto: Getty Images

14.09.23 DI Fødevarer Nyheder

Råvarepriser holder hånden under fødevareinflationen

Forbrugerpriserne synes at have stabiliseret sig. Der er dog fortsat antydning af inflation på fødevareområdet, som præges af at råvarepriserne fortsat fluktuerer på et højt niveau. Priserne ser dog ud til at være lidt på vej ned til gavn for forbrugerne.

Børsen havde for nylig en historie om noget, som de fleste danskere har bokset med de sidste par år – nemlig inflationskrisen. Artiklen rummer et par interessante perspektiver. Det ene er, at inflationen i Danmark over de sidste to år, som krisen har varet, er den næstlaveste i EU. Det er i sig selv tankevækkende.

Den anden, og nok så centrale, er, at inflationen på fødevareområdet er en væsentligt årsag til forbrugerprisstigningerne herhjemme, når man breder perspektivet ud og ser over to års sigte. Det illustreres godt i nedenstående figur, som viser udviklingen i forbrugerprisindekset – altså den generelle inflation i samfundet – henholdsvis fødevareprisinflationen.  

imagesfadb.png

Som kurverne indikerer, har inflationen på fødevareområdet over det seneste trekvarte år været højere end de generelle forbrugerprisstigninger. Det generelle forbrugerprisindeks er forbrugerprisindeks er fladet noget ud. Helt aktuelt er inflationen på fødevareområdet dog aftaget, og kurven vendt fra juli til august i år.

Prisstigningerne på fødevareområdet rejser spørgsmålet om, hvad der kan lægge til grund herfor. En helt afgørende forklaring bag fødevareinflationen er høje råvarepriser på såvel energiområdet og råvarer på fødevareområdet. De høje priser i butikkerne er i høj grad en funktion af de høje råvarepriser på fødevareområdet. De bagvedliggende omkostninger er med andre ord højere for fødevarer, end på mange andre områder. Krigen i Ukraine gav som bekendt et kæmpe hop i energipriser og globale råvarepriser på fødevareområdet, som er meget energiintensiv og råvaretung produktionsform.

Figuren nedenfor illustrerer problemstillingen ganske godt. Her kan man se, at råvarepriserne på fødevareområdet generelt ligger på et højere niveau, end en række andre råvarer. Faldet er ikke så stejlt på fødevareråvarer som på en lang række andre råvarer, hvilket er medvirkende til at holde hånden under fødevarepriserne i butikkerne. De internationale råvarepriser på fødevareområdet bevæger sig dog nedad, som også de aktuelle data fra FAO’s Food Price Indeks viser.

image8kpre.png

De høje fødevarepriser i butikkerne har betydet, at mange forbrugerne bevæger sig over i discount, og det er et åbent spørgsmål, hvor vedvarende denne trend vil være. Der er mange usikkerhedsmomenter, som pludselig kan skubbe til prisdannelsen på én af de mange faktorer, som indgår i prisdannelsen på fødevareområdet.  

Relateret indhold