27.11.23 DI Fødevarer Nyheder

Vedvarende energi er vejen frem for Royal Unibrew

I takt med invasionen af Ukraine i 2022, er behovet for at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder blevet endnu mere aktuelt.

Europas gaslagre er mere sårbare, og derfor er ønsket om at være uafhængige af russisk gas kun vokset.

Hos Royal Unibrew var krigen i Ukraine en påmindelse om den sårbarhed mange danske virksomheder står overfor, og hvor vigtigt uafhængighed af russisk gas er. Derfor er transformationen til en mere CO2-neutral produktion den rigtige vej at gå for Royal Unibrew.  

Royal Unibrew er en ledende dansk bryggerivirksomhed og er i dag Danmarks 2. største bryggerikoncern. Virksomheden har de senere år fokuseret på at reducere deres klimaaftryk, og har fra 2015 til 2021 med stor succes reduceret deres CO2 udledning igennem energieffektivisering. CO2 udledningen pr. hektoliter er faldet med 28 procent, mens produktionsmængderne er voksede med 32 procent.

I 2023 opnåede Royal Unibrew tre vigtige milepæle i forhold til, at opnå en mere CO2-neutral produktion. Royal Unibrew har bryggerier i Odense og Faxe, og åbnede i 2023 en 14 hektar stor solcellepark nær produktionsanlægget i Faxe. Solcelleparken forsyner produktionslinjerne i Faxe  med vedvarende energi, til at dække 40 procent af anlæggets productionsbehov.

Et andet tiltag på produktionsanlægget, er installationen af en varmepumpe, som skal udnytte overskudsvarme fra køleanlæg. Dette betyder en reduktion i varmeforbruget på 30 procent.

Et tredje tiltag omhandler en bioreaktor, som er etableret på Royal Unibrews næststørste produktion i Finland. Denne skal konvertere fossilbaseret brændstof til biobaseret brændstof til opvarmning. Bioreaktoren kører på produktionsbiprodukter, som er understøttet af lokalt produceret biogas.

Derudover er der på alle Royal Unibrew produktionssider planlagt andre energieffektivitetsprojekter og projekter med fokus på mere brug af vedvarende energi.   

Biobeskyttende kulturer mindsker madspild af mejeriprodukter

Holdbarheden på mejeriprodukter er et stort bæredygtighedsproblem for mange fødevareproducenter. Store mængder af fermenterede produkter som f.eks. yoghurt, creme fraiche og hytteost ender som husholdningsaffald. Producenterne står overfor problemer i forhold til at holde produkterne friske i længere tid, og samtidig undgå uønskede tilsætningsstoffer.

Den danske biovirksomhed Chr. Hansen arbejder på at skabe et mere bæredygtigt landbrug, reducere madspild og fremme global sundhed. Med ønsket om at forlænge holdbarheden på mange mejeriprodukter - for at minimere madspild og klimaaftryk, har Chr. Hansen længe arbejdet med at kortlægge de mælkesyrebakterier, der egner sig bedst til at hæmme gær og skimmel i mejeriprodukter. Dette kaldes biobeskyttende kulturer og er en effektiv løsning – selv når opbevarings- og køleforhold er vanskelige. De gode bakterier er kort fortalt med til, at udkonkurrere de dårlige mikroorganismer og dermed hæmme deres vækst i fødevarer. Dette forsinker fordærvelsesprocessen markant og mindsker madspild på mejeriprodukter.

Ved at forlænge holdbarheden på mejeriprodukter, mindskes klimapåvirkningen ved at minimere madspild. 

10 år efter den oprindelige lancering har Chr. Hansen introduceret en ny generation af biobeskyttende kulturer, som giver endnu bedre stabilitet ved høje distributionstemperaturer og en bedre sensorisk pasform, så tekstur og smag altid er af høj kvalitet.

Chr. Hansen har mere end 50.000 mikrobielle stammer i sin samling, hvilket er et godt udgangspunkt for at finde den helt rigtige stamme til hvert behov, trend og bæredygtighedsforhindring. Bedre kendskab til virkemåderne af biobeskyttende kulturer vil muliggøre en mere målrettet anvendelse i mejeriprodukter, samt klarlægge hvornår det er relevant at benytte biobeskyttende kulturer.

Relateret indhold