18.03.24 DI Fødevarer Nyheder

Danskerne er klar til at tage ansvar for egen sundhed

Forbrugerne vil gerne spise og leve sundere, og de mener, at de selv har det største ansvar for at sikre egen sundhed. De ser dog også, at fødevarevirksomhederne skal tage et endnu større ansvar for at tilbyde nemme og sunde fødevarer.

Danske forbrugere går op i både at spise og leve sundt. Det viser en forbrugerundersøgelse foretaget af YouGov for DI Fødevarer.

Over 65 pct. af respondenterne i undersøgelsen ønsker i nogen eller høj grad både at leve og spise sundere, hvilket tyder på en stærk præference for en generel sundere livsstil, som dækker mere end bare kosten.

image4ftik.png

Kun ca. 10 pct. ønsker i mindre grad eller slet ikke at spise eller leve sundere. Samlet set er der således et bredt ønske om mere sunde madvaner, som også går hånd i hånd med sundere livsstil.

Spørgsmålet er så, i hvilken grad forbrugerne rent faktisk efterlever ønsket om at spise og drikke mere sundt. Én ting er, hvad man ønsker, noget andet er, om man også efterlever dette i praksis?

I den aktuelle rapport ”Danskernes sundhed 2023”, Statens Institut for Folkesundhed (2024), konkluderes det, at ca. 19 pct. af danskerne i undersøgelsen har et usundt kostmønster, 69 pct. har et kostmønster med sunde og usunde elementer, mens 12 pct. har et sundt kostmønster. 

I nærværende undersøgelse er der blevet spurgt ind til, i hvilken grad forbrugerne oplever, at de generelt spiser og drikker sundere i dag end for tre år siden. Her svarer 41 pct. at de gør det i nogen grad, 23 pct. i høj eller meget høj grad, mens 28 pct. i mindre grad eller slet ikke spiser og drikker sundere i dag end for tre år siden.

Der er derfor store muligheder for fødevarevirksomhederne i at tilbyde flere sunde og ernæringsrigtige produkter, der kan understøtte forbrugerne i, at det skal være let og lækkert at spise sundt.         

Forbrugerne er selv klar til at tage ansvar for egen sundhed

Forbrugerne tillægger sig selv det største ansvar for egen sundhed. Det fremgår, at over 60 pct. af respondenterne har sat kryds ved, at mener, at de selv har det største ansvar for at sikre egen sundhed.

Men også politikere og fødevarevirksomhederne har en rolle at spille for at sikre danskernes sundhed, som det fremgår af figuren nedenfor. Dette indikerer en klar bevidsthed hos forbrugerne om at tage et personligt ansvar for egen sundhed.

image79lt9.png

Hvem skal så sikre, at de rette sunde produkter er på plads på hylderne i supermarkederne? Her svarer en god del af respondenterne i undersøgelsen, at dette er en opgave for både detailhandlen og fødevarevirksomhederne. Næsten halvdelen af forbrugerne har sat kryds ved både detailhandlen og virksomhederne på dette spørgsmål. 

imageiie1g.png

Dette understreger forbrugernes forventning om, at disse aktører aktivt bidrager til et sundere fødevareudbud, og at der er en forventning hos forbrugerne om, at detailhandlen og virksomhederne kan være en del af løsningen på denne opgave. 

Der ligger derfor et klart potentiale for fødevarevirksomhederne i at styrke samarbejdet med detailhandlen om at stille flere sunde produkter og måltidsløsninger til rådighed for forbrugere. 

Forbrugerne oplever mere fokus fra virksomhederne på nem og sund mad

I en travl hverdag kan det ofte være svært at prioritere sund og nærende mad. Hvordan oplever forbrugerne så, at fødevarevirksomhederne leverer på dette for forbrugerne så væsentlige felt? 

Det ser ud til, at forbrugerne oplever det således, at fødevarevirksomhedernes produkter i større udstrækning tilgodeser forbrugernes behov for nem mad frem for sund mad. De to udsagn skal ikke opfattes som komplementære i undersøgelsen, men kan pege på, at fødevarevirksomhedernes produkter og måltidløsninger er bedre i stand til at tilgodese forbrugernes behov for nemme mad og måltidsløsninger.  

image0ue8.png

Selvom over 40 pct. af respondenterne oplever, at fødevarevirksomhederne i nogen grad tilgodeser behovet for både nem og sund mad, er der næsten 30 pct., der mener, at virksomhederne i mindre grad eller slet ikke tilgodeser deres behov for sund mad.

Næsten en fjerdedel svarer, at fødevarevirksomhederne i høj eller meget grad tilgodeser forbrugernes behov for nem mad, mens ca. 15 pct. oplever, at fødevarevirksomhederne i høj grad eller meget høj grad tilgodeser forbrugernes behov for sund mad.

Meget tyder på, at forbrugerne søger løsninger, som passer ind i en travl hverdag, uden at gå på kompromis med ønsket om en sund og ernæringsfyldt kost.

Sundhed og bekvemmelighed går i mange tilfælde hånd i hånd, og dette understreger behovet for fortsat fokus på innovation og produktudvikling af sunde fødevarer, som også er nemme at tilberede.

Det giver omvendt en masse muligheder for fødevarevirksomhederne for at fokusere en indsats på kontinuerlig produktudvikling for at gøre danske fødevarer endnu mere sunde og ernæringsrigtige.

På den måde kan fødevarevirksomhederne agere medspillere for forbrugerne i forsøget på at fremme en sundere kost og kostvaner hos den enkelte. Det gøres blandt andet ved produktudvikling af flere sunde og ernæringsrigtige alternativer.

Relateret indhold