Foto: Getty Images

18.03.24 DI Fødevarer Nyheder

Det skal være let at leve sundt

Hvad spiser vi, hvordan spiser vi, hvorfor spiser vi? Den offentlige debat er præget af mange bud på, hvilke typer fødevarer der er gode eller dårlige for den enkeltes sundhed og samvittighed, for klimaet og meget andet. Men ofte glimrer et fuldstændigt essentielt tema ved sit fravær – smagen.

Sundhedsbud og livsstilsændringer holder bare ikke, hvis smagen er fraværende. Derfor fokuserer vi på, hvad vi i fødevarebranchen kan gøre for, at det sunde og gode valg også bliver det allermest fristende. Mad skal forbindes med glæde og fornøjelse – og skal smage godt.

Fødevarebranchen arbejder for at fremme en sund madkultur

Fødevarebranchen skal løfte sin del af ansvaret for at fremme en sund madkultur, og mange fødevarevirksomheder arbejder aktivt for at fremme sundere vaner, som eksemplerne fra Arla Foods og ISH Spirits viser. DI Fødevarer er engageret i en række initiativer og partnerskaber, der skal bidrage til at løfte sundheden i den danske befolkning. "Når Sundhedsstyrelsen i deres seneste rapport om danskernes sundhed kommer med en række anbefalinger til, hvordan den stigende udfordring med overvægt og sundhed skal løses, er vi i fødevarebranchen gerne med  til at løfte den opgave. For vi er nødt til at engagere os i, hvad det er for et fødevaremiljø, som forbrugerne møder, når de færdes i det offentlige rum, og det er en samtale, vi gerne tager", siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer.

Portionsstørrelser er et oplagt sted at tage fat, hvorfor vi i en årrække har været med i projektet ”Ja tak, lidt mindre”. Det er endvidere helt centralt at sikre, at sunde mad- og måltidsløsninger samt fysisk aktivitet integreres som en naturlig del af alle offentlige tilbud til børn, unge og voksne, herunder ældre.

Samtidigt er det afgørende, at forbrugerne i endnu højere grad forholder sig (kritisk) til de fødevarer, de indtager. Mængderne og normerne for, hvad vi spiser hvornår, betyder nemlig noget.

Madkendskab skal på skoleskemaet og ind i daginstitutioner

På samfundsniveau efterspørger DI Fødevarer mere uddannelse af de kommende forbrugere.
Efterspørgslen af fødevarer til måltider af god kvalitet kan fremmes, hvis vi øger madkendskabet hos de kommende generationer. Madkendskab kan nås gennem madkundskab, og ideelt set bør vi tilbyde et sundt og næringsrigt måltid i skoler og daginstitutioner. Gerne et måltid, som eleverne selv har været med til at planlægge, tilberede og servere for deres kammerater. Det vil give den kommende generation nogle grundlæggende forudsætninger for at forholde sig mere bevidst til udvalget og kvaliteten af de produkter, som de møder i detailhandlen, og når de spiser udenfor hjemmet. Dermed kan vigtige madforudsætninger opnås i de kommende generationer”, slutter Leif Nielsen.

Relateret indhold