18.03.24 DI Fødevarer Nyheder

Sundhed for danskerne er synonym med sund kost

Sund og varieret kost er det vigtigste parameter for forbrugernes opfattelse af egen sundhed. Sund kost skal også forebygge, og prisen spiller fortsat en vigtig rolle, når man spørger forbrugerne.

Spørger man forbrugerne om, hvad de opfatter som sundhed for dem selv, så er det at spise sundt og varieret det vigtigste parameter. Det viser indsigter fra en befolkningsundersøgelse, som YouGov har lavet for DI Fødevarer.  

imagerh1gt.png

To tredjedele af respondenterne i undersøgelsen har svaret, at det at spise sundt og varieret er den vigtigste parameter i opfattelsen af, hvad sundhed er for den enkelte. Også tilstrækkeligt med søvn og det at have et godt fysisk velbefindende er vigtige elementer i forbrugernes opfattelse af sundhed for den enkelte.

Når forbrugerne forbinder det at spise sundt og varieret som vigtigt for den enkeltes sundhed, så betyder det, at fødevareproducenterne har en stor rolle at spille i forhold til at hjælpe forbrugerne med at styrke den enkelte danskers sundhedstilstand.

På den måde kan det fra den enkelte forbrugers synsvinkel vælge at se fødevarevirksomhederne som medspillere i arbejdet med at fremme en sund livsstil og sunde kostvaner.

Forebyggelse af livsstilssygdomme er en ”driver” for sund kost

Hvad er det så, der driver forbrugeren til at spise sundt? En væsentlig motivation for forbrugerne til at spise sundt er at forebygge livsstilssygdomme.

Forbrugerne ser sund kost som et vigtigt middel til at forebygge livsstilssygdomme. Det kan være overvægt og fedme, diabetes eller sygdomme betinget af den enkeltes livsstil.

imagejmizs.png

Næsten halvdelen af forbrugerne i undersøgelsen har markeret, at deres stærkeste motivation for at spise sundt er at forebygge livsstilssygdomme.

For forbrugerne spiller kosten altså en stor rolle, og den er en vigtig del i forebyggelsen af livsstilsbetingede sygdomme. Fødevarevirksomhederne har derigennem en vigtig rolle at spille i forhold til at hjælpe forbrugerne med at forebygge dårlig ernæring og livsstilsbetingede sygdomme ved at stille sunde, ernæringsrigtige fødevarer til rådighed til forbrugerne, som samtidig er til at betale.  

Dette understøttes også af, at to tredjedele af danskerne i undersøgelsen mener, at sund kost i høj eller endog meget høj grad kan underbygge kroppens sundhed.

Denne opfattelse fra forbrugerne er med til at give fødevarevirksomhederne en meget fin bane at spille på i forhold til at understøtte danskernes sundhed gennem et bredt og varieret produktudbud med fokus på sunde og nærende produkter. Det er derfor også et spørgsmål om at reformulere produkterne gennem innovation og udvikling for at gøre produkterne endnu mere sunde og bæredygtige.

image5reh6.png

Bedre muligheder på hylderne i dag

Danskernes opfattelse er, at der i dag er bedre muligheder for at købe sunde produkter og færdigretter i supermarkederne end for fem år siden.

Godt en tredjedel af de adspurgte oplever et større udbud af sunde fødevarer og færdigretter end for fem år siden. Under 10 pct. vurderer, at dette kun i mindre grad eller slet ikke er tilfældet.

En forudsætning for at kunne spise sundere er i sagens natur, at der er et varieret og godt udbud af produkter på hylderne i detailhandlen, og dette synes at være forbrugernes umiddelbare opfattelse, at dette har rykket sig gennem de senere år.

Det understøtter, at virksomhederne tager deres ansvar alvorligt, når det kommer til at fremme en produktudvikling i retning af flere sunde og ernæringsrigtige produkter. Over tid vil der være en forventning om, at der vil komme større fokus på at kunne tilbyde en mere individualiseret kost til den enkelte forbruger, og det vil samtidig stille krav til de forsknings- og udviklingsmæssige rammevilkår for fødevarevirksomhederne.

imagejhml8.png

Det er også blevet nemmere at træffe det sunde valg, når det angår fødevarer. Det er vigtigt, at det sunde valg skal opleves relativt let for forbrugerne, hvis det skal have reel effekt på forbrugernes efterspørgsel efter sundere produkter. Det skal med andre ord være let og lækkert at spise sundt.

Og forbrugernes opfattelse er, at det for over 40 procents vedkommende er blevet lettere at træffe det sunde valg, når forbrugerne står i indkøbssituationen. Det er i hvert fald en bevægelse i den rigtige retning for forbrugerne. Men det er alligevel også bemærkelsesværdigt, at en fjerdedel af forbrugerne oplever, at det i mindre grad eller slet ikke er blevet lettere at træffe det sunde valg i supermarkederne.

Der er derfor muligheder og potentialer for fortsatte forbedringer på dette område, herunder i forhold til produktudvikling i fødevarebranchen.

image8ebbjl.png

Dette harmonerer fint med, at en solid andel af forbrugerne oplever, at de generelt spiser og drikker sundere i dag end for tre år siden. Lidt over 40 pct. af forbrugerne oplever, at de i nogen grad spiser og drikker sundere end for tre år siden.

Over en fjerdedel af forbrugerne i undersøgelsen svarer dog også, at de i mindre grad eller slet ikke oplever at spise og drikke sundere end for tre år siden. Der er derfor et potentiale for at kunne rykke en del af forbrugerne i en sundere retning ifølge undersøgelsen.

imagexqdk9.png

Hvilke barrierer oplever forbrugerne så i forhold til at spise sundere? Prisen opfattes af en stor andel af forbrugerne som en barriere for at spise sundere i dag, hvilket sandsynligvis hænger sammen med inflationskrisen, som forbrugerne har mærket på egen krop og pengepung for ikke lang tid siden, og som derfor formentlig fortsat er nærværende i forbrugernes bevidsthed.

Det er også interessant at kunne konstatere, at en fjerdedel af forbrugerne har sat kryds ved det forhold, at det er svært at ændre vaner. En god del af forbrugerne har således en tendens til at hænge fast i de samme spise- og drikkemønstre, som ikke let lader sig ændre i en sundere retning.

Endelig peger en pæn portion af forbrugerne på, at manglende overskud er en barriere for at spise sundere. Dette hænger sandsynligvis også sammen med, at det kan være svært at ændre vaner og at skulle finde tid og inspiration til at lave nye retter i hjemmet.

imagenwo7e.png

 

Relateret indhold