DI Fødevarers netværk for planteindustrien sikrer erfaringsudveksling og arbejder for politisk interessevaretagelse. Netværket er både for etablerede producenter af plantebaserede fødevarer og for dem, som har en interesse i et skift over til det plantebaserede.

03.01.22 DI Fødevarer Nyheder

Bliv medlem af DI Fødevarers netværk: Planteindustrien

DI Fødevarers netværk for planteindustrien er et fællesskab på tværs af DI for virksomheder, der producerer, forarbejder og sælger en lang række plantebaserede fødevarer samt udstyr og ingredienser til den plantebaserede fødevareproduktion.

Med dette netværk arbejder DI for at sætte gang i udviklingen og skalere planteindustrien. Sammen med medlemmerne af netværket kan DI løfte udfordringer med blandt andet fødevarelovgivning, produktion, udvikling og eksport.

DI Fødevarers netværk for planteindustrien arbejder aktivt for at fremme medlemmernes interesser ved blandt andet at:

  • Være et talerør for industrien
  • Skabe gennemslagskraft hos politiske beslutningstagere og myndigheder
  • Kæmpe for mere forskning i plantebaserede fødevarer
  • Varetage internationale interesser og eksportfremme.

Du får fagligt input og indflydelse

DI Fødevarers netværk for planteindustrien giver dig mulighed for at få fagligt input fra kolleger i andre virksomheder, som du kan udveksle erfaringer og spare med på områder, der har betydning for netop dit arbejde. Netværket afholder fire årlige møder med aktuelle temaer og oplægsholdere.

Medlemmerne bliver hørt

Gennem DI Fødevarers netværk for planteindustrien vil din virksomhed blive orienteret om, og komme til orde, når der er ny lovgivning på vej. Der oprettes ad hoc arbejdsgrupper blandt netværkets medlemmer, hvis der er behov for at sætte fokus på særlige områder, for eksempel i forbindelse med forhandling af en ny lovgivning eller konkrete problemstillinger.

Tilmeld dig første møde i Planteindustrien gratis her.

Tilmeldingen er åben for alle DI's medlemmer - medlemskab af DI Fødevarer er ikke påkrævet.

 

Victor Stampe Damgaard Christensen
Skrevet af:

Victor Stampe Damgaard Christensen

Relateret indhold