Colourbox

14.12.22 DI Handel Nyheder

Forbrugerombudsmanden: Vi forventer at politianmelde flere for ”greenwashing”

30. november 2022 holdt Forbrugerombudsmanden gå-hjem-møde om reglerne for miljømarkedsføring og Forbrugerombudsmandens praksis på området. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen understregede, at hun forventer at politianmelde flere virksomheder i 2023 for at overtræde vildledningsforbuddet ved brug af ”grønne” udsagn i markedsføringen.

Virksomheders grønne agenda fylder mere og mere blandt forbrugerne. Derfor har brug af klima-, miljø- og bæredygtighedsudsagn stor betydning for markedsføring af produkter, og her kan virksomheder komme i problemer, hvis ikke de har styr på reglerne for miljømarkedsføring.

Man må ikke lyve. Man må ikke overdrive. Man må altså ikke give forbrugere et fejlagtigt indtryk af det, man sælger – uanset om det er faktuelt korrekt. Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand

Sådan lød indgangsordene fra Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til gå-hjem-mødet om miljømarkedsføring.

Det er i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledning, når virksomheder/produkter/aktiviteter bliver præsenteret som bedre for miljøet end, hvad der kan dokumenteres. Dermed kan forbrugerne miste tilliden til de virksomheder, som faktisk gør en ekstra indsats for at være mindre miljøbelastende, eller som følger en højere etisk standard, end sine konkurrenter.

Pas på, når I markedsfører ”grønne” budskaber!

Anvender jeres virksomhed miljømæssige eller etiske udsagn i markedsføringen? Så understregede Forbrugerombudsmanden på gå-hjem-mødet, at:

  • Jeres budskaber skal være korrekte, præcise, relevante og afbalancerede – vær så konkret, faktuel og neutral som overhoved muligt
  • I skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold – derfor skal der også rigtig meget til for, at I lovligt kan kalde noget for ”bæredygtigt”, da det er svært at dokumentere, fx ”bæredygtig flaske” eller ”bæredygtigt tøj” m.v.
  • Krav, der følger af lovgivningen, må ikke selvstændigt benyttes i markedsføringen
  • I skal sørge for at opdatere og revurdere jeres udsagn løbende
  • Helhedsindtrykket er afgørende for, om jeres markedsføring er vildledende – vær opmærksom på, at brug af farver og/eller billeder også indgår i vurderingen

Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring fra 2021. Kvikguiden er en lettilgængelig version af den mere udførlige Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v. fra 2011 (opdateret i 2014), som indeholder de krav, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan stilles til brugen af miljø-, klima- og bæredygtighedsudsagn i markedsføringen i medfør af markedsføringsloven.

Revision af vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.

Forbrugerombudsmandens gå-hjem-møde kommer i kølvandet på Forbrugerombudsmandens forberedende arbejde med at opdatere vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v. DI deltog i oktober i et bilateralt møde hos Forbrugerombudsmanden, hvor vi gav vores inputs til vejledningen baseret på de praktiske udfordringer og tilbagemeldinger, vi hører fra vores medlemmer. Vi afventer indkaldelse til de fortsatte forhandlinger om revisionen og vil holde jer opdateret.

Bøde på 25.000 kr. for at have markedsført baderinge som miljøvenlige

En virksomhed er blevet idømt en bøde på 25.000 kr. i Københavns Byret efter at have markedsført baderinge som miljøvenlige, selvom PVC’en i baderingene ikke var miljøvenlige. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse den 5. december 2022.

Virksomheden havde markedsført sine baderinge med udsagnet ”made from BPA free ecofriendly PVC” på sin hjemmeside og med udsagnene ”made from BPA free ecofriendly PVC” og ”#ecofriendly” i to opslag på Instagram og Facebook. PVC er en plasttype, som Miljøstyrelsen i rapporten ”Kortlægning af PVC i Danmark 2018” har analyseret som miljøskadeligt. Derfor har Forbrugerombudsmanden vurderet, at virksomhedens markedsføring om ”miljøvenlig PVC” var i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud og politianmeldte virksomheden.

I pressemeddelelsen udtaler forbrugerombudsmanden: ”Det er skadeligt for både den grønne omstilling og for den enkelte forbruger, når virksomheder markedsfører deres produkter som mindre skadelige for miljøet, end de i virkeligheden er. Forbrugere skal kunne stole på virksomhedernes oplysninger om produkter.”  

Info

Hvad siger markedsføringsloven?

Markedsføring må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne. Det står i markedsføringslovens § 5. Det er en betingelse for, at § 5 er overtrådt, at markedsføringen er egnet til at påvirke forbrugernes økonomiske adfærd. Det fremgår af markedsføringslovens § 8.

Ifølge markedsføringslovens § 13 skal en virksomhed også kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Vil du vide mere?

Så eller gense vores webinar: Få styr på jeres "grønne" mørkedsføring, hvor advokat Heidi Helveg fra CO:PLAY gennmegår, hvornår ”grøn” markedsføring er inden for eller uden for skiven.

Se webinaret her

 

Spørgsmål?

Giver ovenstående anledning til spørgsmål/kommentarer, er du mere end velkommen til at kontakte vores jurist Marie Asmussen på maas@di.dk eller 3377 3061.

Relateret indhold