Scanseason
09.05.23 DI Handel Nyheder

Due diligence kan skabe potentiale på nye markeder

Virksomheden Scanseason A/S, der sælger festartikler til B2B, har prioriteret due diligence og ser et stort potentiale i arbejdet med risikostyring – både for den grønne omstilling og for virksomhedens fremtidige omsætning.

Jo mere man graver sig ned i og undersøger, jo mere finder man ud af, hvad man kan gøre af positive indsatser som virksomhed. Marianne Eggertsen fra Scanseason

Marianne Eggertsen er én ud af tredive medarbejdere i Scanseason. Hun er ansat til at håndtere virksomhedens fokus på bæredygtighed. I den forbindelse er due diligence et uundgåeligt led, fordi due diligence hjælper virksomheden med at identificere, hvilke af virksomhedens aktiviteter, der aktuelt og potentielt har negative og positive indvirkninger på bl.a. menneskerettigheder og miljø. Netop analysearbejdet, før man udvælger strategien, er af stor vigtighed, ifølge Marianne.

Hele virksomheden skal involveres

I Scanseason er grøn omstilling og en mere bæredygtig fremtid i fokus hos virksomhedens bestyrelse og ejerkreds. Derfor har Marianne også opbakning til det arbejde, hun er i gang med. Men det er ikke kun bestyrelse og ejerkreds, hun ønsker, står bag hende. Det er vigtigt, at alle kollegaer hos Scanseason har den grønne omstilling i fokus.

30.05.23Vi rådgiver digNyhed
En faglig voldgift slår fast, at forbund som udgangspunkt ikke kan videreføre lønforhandlinger til behandling i det fagretlige system. Afgørelsen har principiel betydning for flere overenskomstområder.

Marianne tror på, at Scanseason bør involvere hele deres organisation i dialogen om bæredygtighed i fremtiden. Derfor havde hun indledningsvis samtaler med sine nye kolleger i løbet af den første tid hos Scanseason, hvor der blev spurgt ind til de muligheder og udfordringer de kunne få øje på, i forbindelse med virksomhedens ambition om grøn omstilling. På den måde fik Marianne indhentet en masse gode idéer, inputs og viden fra sine kolleger – samtidig med at alle i virksomheden blev hørt og set som en vigtig del af bæredygtighedsrejsen.

Spørgsmål er afgørende for forståelse

Scanseason har ikke været bange for at stille sig selv, kunder og leverandører en masse spørgsmål. Faktisk mener de, at spørgsmål er afgørende for, at arbejdet med due diligence kan blive endnu bedre. Due diligence er en løbende proces, hvor virksomheden hele tiden forbedrer sig på forskellige parametre og der er ikke nødvendigvis et klart defineret slutresultat. Virksomheder vil typisk have forskellige udgangspunkter og fokusområder – det afhænger af, hvilken slags virksomhed man er, og hvordan man har indrettet sig.

Scanseason besluttede sig for at interviewe deres kunder om, hvad de lægger vægt på ved valg af leverandør af festartikler. Gennem disse interviews blev Scanseason endnu skarpere på, hvilke parametre kunderne vægter tungest, og hvad der skal fokuseres på.

Det er en løbende dialog, som vi er taknemmelige for. Selv ikke de største kunder har mulighed for at give et entydigt svar på, hvad de ønsker af os i forhold til due diligence. Når man arbejder med due diligence, vil kravene ændre sig i takt med at lovgivningen ændres, virksomhedens fokus skifter, og ny teknologi kan skabe bedre produkter sammenlignet med de eksisterende. Marianne Eggertsen

Scanseason valgte at analysere markedet, inden strategien blev lagt. Processen med at interviewe kunder, gennemgå CSR-rapporter, tale med kollegaer og sætte sig ind i de nye EU-direktiver, har blandt andet dannet grundlaget for Scanseasons bæredygtighedsstrategi, herunder arbejdet med due diligence.

Tag snakken med leverandøren

Scanseason har leverandører i Europa og Asien. For nyligt har et samarbejde med en producent om FSC® certificerede balloner båret frugt. Balloner er lavet af latex fra gummitræer og med en FSC® certificering, er de med til at sikre, at latexen stammer fra ansvarligt skovbrug. Det er vigtigt for Scanseason med denne udvikling, hvor der bakkes op om både mennesker og natur. Derfor har virksomhedens CSR-ansvarlige brugt tid på at skubbe på for at få producenten af ballonerne FSC®-certificeret. Det er glædeligt, at det lykkedes, så Scanseason nu kan tilbyde FSC®-certificerede balloner fra både Asien og Europa til kunderne. Eftersom Scanseason også selv er FSC®-certificeret, kan kunderne nu få balloner på hylderne, der kan mærkes med FSC®, så forbrugeren med sikkerhed kan se, at hele værdikæden er FSC®-certificeret.

Marianne oplever, at enkelte kunder og leverandører hverken har due diligence politikker eller har taget stilling til emnet. Samtidig oplever hun, at både kunder og leverandører gerne indgår i dialog herom, og at man som virksomhed kan være med til at påvirke processer i en positiv retning.

Se muligheder fremfor begrænsninger

At have flere forskellige typer varer på hylderne oplever Scanseason som en meget fordelagtig strategi.

Når kunderne f.eks. kan vælge mellem almindelige balloner og FSC®-certificerede balloner, rammer vi alle slags forbrugere – måske også dem der havde afskrevet balloner til deres fester af miljømæssige hensyn. Når vores virksomhed gennem due diligence bliver opmærksom på produkter, der er bedre end andre ud fra et miljømæssigt perspektiv, kan det åbne døre til nogle nye kundesegmenter – og det er der et stort potentiale i. Marianne Eggertsen

Selvom Scanseason langt fra er i mål og blot lige er begyndt på arbejdet med due diligence, kan de se flere muligheder end begrænsninger.

”Når vores kunder spørger ind til Scanseason due diligence, oplever vi, de er meget positive over, at vi kan levere relevante data, at vi har gjort os tanker om hvordan vi påvirker miljø og mennesker og at vi har en løbende dialog med vores leverandører. Vi ønsker at være kundernes foretrukne leverandør af festartikler, både nu og i fremtiden, derfor gør vi os umage også med due diligence!” – Marianne Eggertsen

Gode råd fra Scanseason

Vi har spurgt Marianne, hvilke råd hun vil give andre SMV’er, hvis de vil i gang med due diligence:   

  • Inddrag hele virksomheden – due diligence bliver nemmere, hvis det er en del af virksomhedens mindset!
  • Skab en positiv fortælling om jeres due diligence-arbejde – både internt og eksternt
  • Hav en løbende dialog med jeres kunder og leverandører
  • Kom i gang hurtigst muligt og husk, at due diligence er en løbende proces

Skrevet af:

Astrid Jessen

Relateret indhold