05.02.24 DI Handel Nyheder

Vær varsom ved brug af miljømæssige udsagn

Din virksomhed risikerer bøde for at bruge miljøudsagn/billeder, som indikerer miljøfordel, der ikke kan dokumenteres!

Forbrugerombudsmanden har for nylig indskærpet vildledningsforbuddet over for en virksomhed og politianmeldt en anden virksomhed for brug af miljømæssige udsagn, som Forbrugerombudsmanden vurderede var vildledende.

Indskærpelsen af vildledningsforbuddet sker over for en virksomhed, der anvendte udsagnene ”BY NATURE” og ”BREATHABLE” på et foto af sten med mos på. Udsagnene blev brugt om et produkt, der ikke havde særlige egenskaber sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet. Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagnene var egnet til at vildlede - især med henblik på det visuelle udtryk i reklamen.

Forbrugerombudsmanden vurderede også, at især anvendelsen af udsagnet ”BREATHABLE” var egnet til at vildlede forbrugere, da det var fremhævet som en særlig egenskab ved produktet, selvom produktet ikke havde den særlige egenskab eller skabte et bedre indeklima sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

Forbrugerombudsmanden har også politianmeldt en virksomhed for at markedsføre sine produkter som ”Certificeret miljøvenlig” samt for at anvende udsagn som ”Den grønne revolution” og ”… begynder CO2-neutral produktion” i markedsføringen.

Virksomheden markedsførte sig som ”Certificeret miljøvenlig”, selvom den ikke var certificeret, men anvendte ISO-standarder til udførelse af livscyklusanalyser. Derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at oplysningen om at produkterne var ”certificeret miljøvenlig” var vildledende.

Hvad er ISO?

ISO er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganer. ISO er en af verdens største ikke-statslige samarbejder inden for industri og teknik. Dansk Standard er aktivt medlem af ISO.

Hvad vil det sige at være certificeret?

Ved officielle mærknings- eller certificeringsordninger forstås ordninger, som er godkendt eller administreres af offentlige myndigheder eller administreres på offentlige myndigheders vegne, og hvor der på baggrund af regler er fastsat klare kriterier for brugen af mærket eller certifikatet. Ved brug af ordet certificeret skal der være tale om en officiel mærkningsordning (se s. 34 i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.)

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagnene var egnede til at få produkterne til at fremstå mindre miljøbelastende end de var og som om, at de tiltag, virksomheden havde gjort for at minimere produkternes miljøbelastning, var væsentlig bedre end konkurrenters tiltag.

Virksomheden har oplyst, at brugen af ordet ”certificeret” skyldtes en fejl i en oversættelse, og at fejlen blev rettet straks efter, at de blev opmærksomme herpå.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

Læs om reglerne og find gode råd til din miljømarkedsføring på vores hjemmeside!

Relateret indhold