24.04.24 DI Handel Nyheder

Online eller offline bliver til omni-channel

De fysiske butikker er fortsat de foretrukne, når det gælder køb af fysiske varer og produkter, men online køb nærmer sig. Det er dog ikke længere kun en snak om online eller offline, men derimod omni-channel, da danskerne i stigende grad kommer forbi begge kanaler i løbet af research- og købsfasen. DI Handels omni-channel tracker for Q1 2024 viser, at hver fjerde køb er et omni-channel køb, hvor kunden er forbi både en online og offline kanal i løbet af research- og købsfasen.

Nye data for Q1 2024 afslører, at 42 pct. af danskerne køber online, når det kommer til fysiske nonfood produkter, mens 55 pct. vælger fysiske butikker. Selvom de fysiske butikker fortsat er den foretrukne købskanal, udfordres denne position, når forbrugernes research-fase tages i betragtning.

Omni-køb foretages i 25 pct. af alle køb

Deles de danske forbrugere op i fire grupper, herunder 1) dem der køber impulsivt (uden research), 2) dem der kun benytter sig af offline kanaler i både research- og købsfasen, 3) dem der kun benytter sig af online kanaler i både research- og købsfasen og sidst men ikke mindst, 4) dem der benytter sig af både online og offline kanaler i løbet af research- og købsfasen, frembringer det nogle spændende indsigter. 

Det er hele 37 pct. af forbrugerne, som foretager deres køb uden nogen forudgående research, altså impulskøb. Hovedparten af impulskøbene sker offline i fysiske butikker. Det er derimod blot 8 pct. af forbrugerne, som udelukkende benytter sig af offline kanaler i forbindelse med både research- og købsfasen. Andelen for samme for online er betydeligt større på 24 pct. Slutteligt er det hele 25 pct., som både kommer forbi en online- og offline salgskanal i forbindelse med deres køb, hvilket altså betegnes som et omni-channel køb.

Læs også: 16 købsrejser afdækket - fra research til levering

Der er et stort potentiale for offline salgskanaler

Isolerer man alle de køb, der sker online og kobler det op på research-fasen og derefter gør det samme for offline køb, er der store forskelle mellem de to salgskanaler. 

For online køb, er det 26 pct. af købene, som foretages uden research, altså som et impulskøb. Dernæst er det hele 56 pct., som kun researcher online. Det er derimod kun 15 pct. af købene, som i en eller anden grad bringer en offline kanal i spil i løbet af research-fasen og dermed kan betegnes som omni-channel.

For offline køb derimod, er det hele 47 pct. af købene, som sker impulsivt, hvilket er en betydelig større andel end for online køb og dermed også udgør den største andel af alle impulskøbene. Omvendt er der med en andel på 15 pct. af købene, som kun anvender den offline kanal til research, en betydelig mindre andel end for samme sammenligning for online køb. Slutteligt er der hele 34 pct., af alle offline køb, som i en eller anden grad anvender en online salgskanal i løbet af research fasen og dermed betegnes som omni-channel. 

Netop den sidste andel understreger vigtigheden af, at man som fysisk butik også er at finde online.

Det er spændende tal, der understreger, hvor vigtigt det er, at virksomhederne forstår samspillet mellem fysiske og digitale kanaler. Tallene viser med tydelighed, at kanalerne er forskellige og har hver sine styrker, men at de i mange tilfælde også supplerer hinanden godt. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Omni-channel tracker Q1 2024

Omni-channel tracker Q1 2024: Download rapporten

Særligt den fysiske butik har en opgave i at følge med udviklingen, uden at gå på kompromis med de traditionelle salgsdyder. Når der træder en kunde ind ad døren uden at have en dagsorden, skal butikken være klar til at inspirere, men det er altså også vigtigt, at de har en tilstedeværelse online for dem, der ønsker at researche produktet, inden de foretager købet. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Danskernes e-commerce tracker:

Er du interesseret i at vide mere om online købsmønstre? DI har også en analyse, der specifikt kortlægger danske forbrugeres online købsadfærd. Her har du mulighed for at dykke dybere ned i tal for onlinehandlen. E-commerce trackeren udgives både som en kvartalsvis tracker og en årsudgivelse, som dykker endnu dybere ned i danskernes købsvaner online.

Danskernes e-commerce tracker

Danskernes e-commerce tracker Q1 2024: Download rapporten

Danskernes årlige e-commerce tracker 2023: Download rapporten

Relateret indhold