GettyImages
02.04.24 DI Handel Nyheder

Sådan griber du den nye AI-forordning an!

Den nye AI-forordning om kunstig intelligens faldt på plads i starten af februar, og derfor bør alle danske virksomheder nu forholde sig til - og forberede sig på - de nye regler. Men hvor starter du?

På vores juridiske morgenbriefing i februar gav Mette Finnemann, chefkonsulent i DI Digital, en gennemgang af, hvad den nye AI-forordning (AI-Act) kan komme til at betyde for jer virksomheder.

Juridisk hjælp til AI

Få juridisk hjælp til AI, læs andre virksomheders succeshistorier og styrk din forretning med AI her!

Du kan danne dig et hurtigt overblik over forpligtelser og sanktioner efter AI-forordningen og andre kommende EU-tiltag i vores oversigt over kommende EU-lovgivning.

Hvad og hvem?

AI-forordningen regulerer kunstig intelligens og har til formål at skabe fælles spilleregler i EU for brugen og udviklingen af kunstig intelligens samt fremme sikker, pålidelig og etisk AI. 

De nye regler i forordningen gælder for enhver virksomhed eller organisation i EU og enhver virksomhed eller organisation med brugere i EU. Reglerne angår hele AI-værdikæden, herunder udviklere, distributører, forhandlere og brugere. Er din virksomhed importør af et AI-system, skal din virksomhed f.eks. sikre, at jeres udenlandske forhandlere har gennemført passende procedurer for AI, samt at der medfølger nødvendig dokumentation og brugsanvisning.

En risikobaseret tilgang

Jo større risici, desto større krav! Lovgiver har valgt at anlægge en risikobaseret tilgang til reglerne, hvilket betyder, at kravene i lovgivningen afhænger af risikoen ved anvendelsen af et AI-system. Der findes fire risikoniveauer:

  • Uacceptabel risiko (forbudt): AI-systemer, der er forbudte at udvikle og udbyde i Europa. Det inkluderer bl.a. manipulation af underbevidsthed, biometrisk fjernidentifikation i realtid på offentlige steder, udnyttelse af personers sociale og økonomiske situation.
  • Højrisiko: Systemer, der eksempelvis har med kritisk infrastruktur, sikkerhed og grundlæggende rettigheder, f.eks. anvendelse af AI til at udpege individer til rekruttering til ledige stillinger, lovovertrædelser, asyl- og grænsekontrol.
  • Begrænset risiko: Eksempelvis personlige assistenter og AI i reklamer. Størstedelen af de AI-systemer, vi kender og anvender i EU i dag, hører til i denne kategori. AI-systemer i denne kategori er pålagt gennemsigtighed og skal gøre brugeren opmærksom på, at denne interagerer med et AI-system.
  • Minimal risiko: Eksempelvis spamfiltre i mails. AI-systemer inden for denne kategori kan frit benyttes.

Sanktioner

Hvis dit AI-system ikke opfylder krav eller forpligtelser efter forordningen, kan din virksomhed straffes med bøde på op til 35 mio. EUR eller med op til 7% af virksomhedens samlede globale årlige omsætning i det forgangne regnskabsår, alt efter hvilket beløb der er størst.

Relateret indhold