DI Life Science

Mød Khora: VR-teknologi der behandler og forebygger psykiske lidelser

I Kødbyen, hvor Khora holder til, summer det af koncentration og kreativitet. Her udvikles design, film og forretning i skøn forening. For hos Khora forsøger de altid at skubbe til grænsen for, hvad Virtual Reality kan bruges til. ”Kun fantasien sætter grænser” som produktchef af Khoras VR-eksponeringsplatform, Mads Nathaniel Lopes, siger.

Foto: Sebastian Stigsby, Digital Hub Denmark

Khora er et Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) produktionsstudie i København, der udvikler projekter i samarbejde med kommuner, sundhedsvæsenet og private virksomheder. På sundhedsområdet centrerer projekterne sig i øjeblikket omkring behandling af psykiske lidelser, men de har også gang i flere projekter indenfor forebyggelse og tidlig opsporing, bl.a. screener de gravide kvinder for fødselsdepressioner ved hjælp af eye tracking i samarbejde med Region Hovedstaden, ligesom de opsporer tidlige tegn på skizofreni hos børn. Netop opsporing og forebyggelse bliver større i fremtiden, lyder svaret fra produktchefen, når talen falder på teknologiens potentialer de kommende år:

Der vil komme flere og flere nye muligheder bl.a. med biotracking, hvor man eksempelvis kan måle på den elektrodermale aktivitet og screene for psykiske lidelser. På den måde vil man kunne sætte tidligere ind, forebygge og sørge for tidlig behandling, inden sygdommen udvikler sig,” forklarer han og supplerer:

Så undgår vi at bruge en masse ressourcer på indlæggelser og arbejdsmarkedsforløb, ligesom den enkelte får et bedre liv med mere livskvalitet. Mads Nathaniel Lopes, Produktchef hos Khora
Foto: Sebastian Stigsby, Digital Hub Denmark

Teknologien kan frigive ressourcer og give bedre behandling

I en tid hvor mangel på personale er et stort problem, kan VR-teknologien være en kærkommen løsning, der dels kan frigive en masse tid og samtidig tilbyde bedre behandling og mere fleksibilitet. Eksemplerne er mange: Psykologisk gruppeterapi hvor deltagerne kan sidde trygt hjemme i egen stue og interagere med de øvrige i gruppen, mens psykologen faciliterer terapien online, eksponering af forskellige scenarier til behandling af angst gennem VR-briller og behandling af svær skizofreni, hvor patienterne ikke responderer på øvrige former for behandling:

Patienten og psykiateren kan sammen bygge en avatar, hvor både udseende og stemme passer på den stemme, som den skizofrene patient hører. Derefter kan psykiateren eller psykologen tale til patienten gennem avataren og overvære reaktionerne hos patienten. De indledende resultater er meget positive,” uddyber Mads Nathaniel Lopes.

Tid er den største barriere

Man får hurtigt indtryk af, at ordene om, at det kun er fantasien, der sætter grænser for potentialet for VR, holder stik. ”Men er der slet ingen barrierer?”, spørger vi Khoras produktchef:

Tiden. Vi arbejder hele tiden mod tiden. I vores forskellige forskningsprojekter i samarbejde med sundhedsvæsenet kræver det tid at måle på resultater og effekt. Og mens vi venter på at kunne dokumentere effekten i projekterne, så de kan opskaleres til eksempelvis alle regionerne, har teknologien udviklet sig, så produkterne kan noget andet og mere. Mads Nathaniel Lopes, Produktchef hos Khora
Foto: Sebastian Stigsby, Digital Hub Denmark

Foruden tid som barriere for opskalering, opleves tid også som barriere for implementering af teknologien, fordi der ofte sættes for lidt tid af til, at sundhedspersonalet eller andre behandlere bliver fortrolige med VR, så det bliver førstevalget i kataloget af behandlingsmuligheder. Derfor er anbefalingen fra Khora, at man tænker teknologien ind i det såkaldte ’eksisterende bureaukrati’ og arbejdsgange fra start.

Læs mere om Khoras mange spændende projekter og bliv klogere på, hvilke sundhedsudfordringer de kan løse her. For de meget nysgerrige, kan et besøg i Khoras showroom bookes her.

Kort om

Khora har udviklet Virtual Reality (VR) projekter på sundhedsområdet siden 2015. Gennem årene har forskere dokumenteret effekten ved brug af Virtual Reality indenfor smertedistraktion og eksponeringsterapi: Potentialet er stort, når det handler om at forbedre vores mentale sundhed. Hos Khora skubber de til grænserne for, hvad teknologien kan udrette – bl.a. på sundhedsområdet.

Relateret indhold