Foto: Dansk Industri PR
26.01.23 DI Life Science Nyheder

Et nyt år truer

Et hektisk efterår med Folketingsvalg og historisk regeringsdannelse over midten, ligger bag os. Nu truer 2023 med et sundhedsvæsen under pres og udsigt til lav vækst i Danmark og flere af vores største eksportmarkeder. Life science og sundhedsindustrien kan være med til at løse begge udfordringer.

Efteråret har været en særlig intens periode. Sæsonen startede efter sommerferien med en række arbejdsmøder med Danske Regioner, som vi netop havde lanceret et fælles forslag om en Teknologifond for et sundere Danmark sammen med. Fonden skal finansiere og drive implementering af nye sundhedsløsninger, som kan reducere manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og sikre nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling.

Sideløbende havde Radikale Venstre de facto udskrevet valg henover sommerferien. Den proces blev kun intensiveret, da valget rent faktisk blev udskrevet i starten af oktober og strakte sig frem til 1. november.

Her var sundhed det tema, der optog danskerne mest. Efterfulgt af dansk økonomi og klima. Life science og sundhedsindustrien er en del af løsningen på alle tre udfordringer.

Sundhedsvæsenets store udfordring med for få hænder kan afhjælpes ved brug af innovative sundhedsløsninger, som f.eks. forebyggende medicin, intelligent medicinsk udstyr, robotter og kunstig intelligens. Tilsvarende kan life science og sundhedsindustrien – et konjunkturrobust erhverv, der eksporterer for over 150 mia. kr. årligt – være med til at sejle dansk økonomi sikkert igennem en kommende storm i verdensøkonomien. Branchen har tilmed reduceret udledningen af drivhusgasser fra egen produktion med mere end 50 pct. Derudover kan danske bioteknologiske løsninger være med til at skabe nogle af verdens mest bæredygtige materialer og fødevarer.

Det kræver imidlertid de rette rammebetingelser og en reel vilje til offentligt-privat samarbejde. Derfor skal den nye SVM-regering have stor ros for sit regeringsgrundlag. Regeringen vil bl.a. etablere en sundhedsfond, som reducerer arbejdskraftsudfordringen og sikrer danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling; udarbejde en ny life science strategi; lancere en ny ambitiøs national strategi for personlig medicin og udarbejde en globaliseringsstrategi med fokus på de største eksporterhverv. Det er vigtige politiske initiativer, der vil være med til at skabe et mere robust sundhedsvæsen og en mere robust dansk økonomi. Dansk Industri ser frem til at bidrage til virkeliggørelsen af regeringens ambitioner sammen med vores medlemmer.

Men ingen rose uden torne. Regeringen fastholder, at et permanent FoU-fradrag skal finansieres via en – endnu ikke afklaret – sanering af erhvervsstøtteordningerne. Det betyder, at der forsat er usikkerhed om de godt 16 mia. kr., som life science industrien investerer i forskning og udvikling hvert år. Det er uholdbart al den stund, at Danmark har brug for at fastholde – og øge – så meget privat forskning og udvikling som muligt. Vi er et lille land, der lever af gode ideer. Det bliver kun vigtigere i en tid med stigende global konkurrence om tiltrækning af virksomheder og investeringer indenfor netop life science og sundhed.

Siden vores sidste halvårsstatus, har vi ansat to nye kolleger i DI Life Science teamet, nemlig Lars Bech-Jørgensen og Peter Arnt Nielsen. Lars har ansvaret for hele DI’s indsats vedrørende fremtidens sundhedsvæsen, herunder Teknologifonden og sundheds-it branchen, mens Peter har ansvaret for medico- og høreapparatsbranchen i DI. Begge er en markant styrkelse af DI’s indsats på life science og sundhedsområdet.

Vi ser frem til en ny sæson i kampen for et sundere Danmark – i en sundere verden! 

 

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

 

Chef for DI Life Science

Mobil: 21286755

Mail: PESO@di.dk

Relateret indhold