Sara Rud
21.11.23 DI Life Science Nyheder

Historisk aftale om sundhedsdata: Danmark indgår partnerskab med verdens bedste hospital

Dansk Industri og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram inviterede onsdag 1. november til et seminar med Dr. John Halamka fra Mayo Clinic Platform USA, der er et globalt førende hospital inden for sundhedsinnovation. Her blev der underskrevet en samarbejdsaftale mellem danske offentlige nøgleaktører og Mayo Clinic Platform, som skal fremme sikker og effektiv udveksling og anvendelse af sundhedsdata.

Sundhedsdata som drivkraft for innovation og bedre behandling

Formålet med seminaret var at samle repræsentanter fra life science-industrien, det danske sundhedsvæsen, patientforeninger og de største offentlige sundhedsdatabaser i Danmark. Seminaret gav en unik mulighed for at blive klogere på Mayo Clinics måde at arbejde med sundhedsdata og digital sundhed på, samt at overføre de amerikanske erfaringer til en dansk kontekst.

Mayo Clinic er et globalt førende hospital inden for sundhedsinnovation, der har i årevis arbejdet med udviklingen af et it-system, som sikkert og effektivt kan bruge sundhedsdata til udvikling af nye sygdomsbehandlinger, en mere digital patientrejse og gøre det muligt at bruge kunstig intelligens, så sundhedspersonalet kan få mere tid til patienten. Danmark har verdens bedste sundhedsdata, som kan bruges til at forbedre patientbehandling, forskning og innovation. Mayo Clinic har verdens bedste sundhedsdataplatform, som kan udnytte dataene til at skabe nye digitale løsninger og kunstig intelligens. Derfor var det en oplagt mulighed indgå et samarbejde, der fremover vil skabe en stor værdi for begge parter.

Bedre brug af sundhedsdata er helt afgørende for bedre patientbehandling, udvikling af nye sundhedsløsninger og en mere effektiv drift af sundhedsvæsenet. Det gælder ikke kun i USA eller Danmark, men hele verden. Et tættere samarbejde med det danske sundhedsvæsen kan være med til at udvikle en ny model for, hvordan man indretter og driver et sundhedsvæsen i fremtiden. Dr. John D. Halamka, præsident for Mayo Clinic Platform
Foto: Sara Rud

Faglig udvikling og samarbejde på tværs af sektorer

Dagen bød på en række faglige oplæg fra både danske og internationale eksperter, der gav deres perspektiver på, hvordan vi kan bruge sundhedsdata til at skabe bedre behandlinger, forebyggelse og innovation. Der var også en paneldebat, hvor dagens oplægsholdere diskuterede med salen om de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at skalere digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Seminaret sluttede med, at deltagerne havde mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Efter arrangementet blev samarbejdsaftalen mellem Mayo Clinic Platform, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og Region Hovedstaden underskrevet. Samarbejdsaftalen skal sikre, at parterne sammen kan udvikle nye sikre metoder for brug af sundhedsdata til forskning, udvikling og innovation inden for sygdomsforebyggelse, diagnose og behandling. Helt konkret indebærer Samarbejdsaftalen at parterne indgår i en målrettet indsats for at informere hinanden om relevante aktiviteter på området, informationsudveksling, udforske en samlet politisk kommunikationsmodel via events og dialog med policy ansvarlige inden for USA, EU og Danmark samt at afholde regelmæssige møder.

Den samarbejdsaftale, som er indgået her i dag, kan være med til at gøre det danske sundhedsvæsen blandt verdens førende inden for brug af nye sundhedsløsninger. Det vil ikke kun være en gevinst for life science-industrien, som leverer teknologien, men også for patienten, der får en bedre behandling, og sundhedspersonalet, der får frigjort mere tid til patienten. Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Jens Winther Jensen, adm. dir for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, glædede sig også over det nyindgåede samarbejde:

Vi skal lære af de bedste, og jeg håber, at vi får øjnene op for alle de fantastiske muligheder, der ligger i sundhedsdata. Både i den primære brug til patientbehandling og i den sekundære brug til faglig udvikling og forskning. Hvis Danmark kan tage ved lære af opbygningen af Mayo Clinics dataplatform, kan vi udnytte vores unikke sundhedsdata til at skabe meget bedre behandling, udvikling og forskning for patienterne.

Foto: Sara Rud

Relateret indhold