08.05.24 DI Turisme, Kultur & Oplevelser Blog

Københavns turisme har brug for opbakning – ikke prygl

Det er svært at sige turisme uden også at sige international konkurrence. Det ved vi allesammen i erhvervet. Men det lader til at hverken Frigast-udvalget eller de Københavnske politikere er ordentligt opmærksomme på, hvor hård international konkurrence vores hovedstad er i.

Turismen i København får en hård medfart i disse måneder. Det er ikke lang tid siden at Frigast-udvalget anbefalede at skære statens støtte til Wonderful Copenhagen ud fra den fejlagtige konklusion, at støtten til hovedstadens turisme ikke er et offentligt gode. Og nu, allerede inden forhandlingerne om saneringen af erhvervsstøtten – hvor WoCo altså er i søgelyset - er tilvejebragt, rasles med en anden velkendt sabel; snakken om en turismeskat i København.

Det er svært at sige turisme uden også at sige international konkurrence. Det ved vi allesammen i erhvervet. Men det lader til at hverken Frigast-udvalget eller de Københavnske politikere, der snakker om at lægge yderligere omkostninger på turismen igennem en ekstra skat, er ordentligt opmærksomme på, hvor hård international konkurrence vores hovedstad er i. 

Københavns turistsektor er i direkte konkurrence med andre europæiske storbyer. Det er byer som Stockholm, Berlin og Amsterdam, og Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække turister sker i et vedvarende kapløb mod andre tilsvarende organisationer rundt i Europa. Investeringen i markedsføring er således afgørende for at bevare vores position – og her er det værd at bemærke, at Wonderful Copenhagen indtager en ærgerlig 57. plads ud af 67 tilsvarende organisationer i konkurrentbyer når man måler på den offentlige investering.

Én af de helt store vækstdrivere for erhvervsturismen, er de meget store videnkongresser, som hovedstaden løbende byder på og i høj grad vinder. Bag kongresserne er store internationale foreninger/organisationer, der leder efter det helt rigtige sted at afholde en kongres. Og her er det den store globus, der vælges ud fra. Taber vi et bud på en kongres i vores hovedstad, så er det en anden storby i verden, der henter den forretning og de mange andre positive effekter af kongressen for både erhvervsliv og videnmiljøer. For slet ikke at tale om de store skatteindtægter, der følger i kølvandet af disse kongresser.

Det samme gælder tiltrækning af internationale krydstogtanløb. Her har hovedstaden formået at tiltrække en stor andel turnaround-anløb, hvor skibene begynder og slutter turen i København. Det giver større omsætning fra den enkelte gæst, som er her længere og får mere tid til at komme rundt på destinationen. Her er København både i konkurrence med andre hovedstæder i Østersøen om at være turnaround, ligesom København, som en del af Østersøen, er i hård konkurrence med andre steder i verden, hvor rederierne kan lade deres skibe sejle, for eksempel i Middelhavet.

Det er således naivt at tro, at man ikke risikere at ryge bagerst i feltet, hvis man skærer i investeringen i Wonderful Copenhagen, og dermed den internationale markedsføring af byen. Og kommer gæsterne ikke til København, kommer de for manges vedkommende slet ikke til Danmark.

Pris er ikke vores konkurrencefordel

Analyser viser, at Københavns primære konkurrenter når det gælder storbyturister, især er byer som Stockholm, Berlin og Amsterdam. Analyser viser også, at i en rating af storbyerne på en række parametre, vurderer turisterne København under middel på alle parametre, der relaterer sig til pris, hvor det høje danske skatte- og afgiftsniveau gør os til en oplevet dyr destination for de fleste internationale gæster.

Det placerer København et svært sted i forhold til de primære konkurrenter såvel som i forhold til sekundære konkurrenter som London, Lissabon, Barcelona og Bruxelles. Det er derfor logisk, at hvis man lægger en ekstra skat på turismen i København, så vil det presse København yderligere ned af ranglisten når det kommer til vurderinger på pris. Og når man ser på den store folkelige opbakning til turismen hvor 91% af borgerne ikke mener at turismen skaber problemer for dem og hvor kun ganske få mener at turismen har flere negative end positive effekter - så virker sammenligninger med byer som Venedig og al snak om overturisme lige lovligt søgt.

Den gode nyhed er til gengæld, at København ligger stærkt i feltet når vi for eksempel kigger på værtskab og på mobilitet. Vi har altså styrkepositioner – men lav pris og value-for-money er ikke én af dem. Det betyder at vi skal ud og fortælle historien om København som attraktiv destination på vores egne præmisser – og det betyder også, at vi for alt i verden ikke bevidst skal gøre det dyrere at være turist i København.

Turismen i København leverer et årligt skatteprovenu på knap 20 mia. kroner årligt til stat og kommune. Men hovedstadens turisme står ved en skillevej. På den ene side er der, med afsæt i de massive private investeringer der er lagt i turismeproduktet og vores gode image på bl.a. hospitality og mobilitet, mulighed for at høste frugterne af mange års godt arbejde. På den anden side er der risiko for, hvis Wonderful Copenhagen beskæres og den Københavnske turisme beskattes, at en succes som kan blive endnu større, ender med at blive en lunken affære, som offer for et misforstået billede af turismen.

Derfor, kære politikere: Vis den Københavnske turisme den velfortjente opbakning!

Lars Bertolt Winther

Lars Bertolt Winther

Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3794
  • Mobil +45 5218 5925
  • E-mail labw@di.dk

Relateret indhold